NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i musikk og musikkdidaktikk, 100% fast stilling

Institutt for lærerutdanning har over 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med ca. 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det fra 01.01.19 ledig en fast 100% stilling som universitetslektor i musikk og musikkdidaktikk.

Den som ansettes vil tilhøre fagseksjon for kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen har ansvaret for undervisning i grunnskolelærerutdanning med master i musikk, kunst & håndverk og kroppsøving; 2-årig master i kunstfagdidaktikk; fagdidaktikkundervisning i ulike kunstfag og kroppsøving i praktisk-pedagogisk utdanning, og 5-årig lektorutdanning i kroppsøving og idrett. Forskning og utvikling knyttet til kroppslig læring er et satsningsområde på tvers av fagseksjonen.

Fagseksjonen har for tiden 38 vitenskapelig ansatte med bakgrunn i ulike kunstfag, kroppsøving og idrett. Det er 2 professorer, 1 professor II, 6 førsteamanuenser, 5 førstelektorer, 19 universitetslektorer, 4 stipendiater og 1 vitenskapelig assistent.

Arbeidsområder:

 • Undervisning etter gjeldende studieplaner knyttet til musikkfag, musikkdidaktikk, instrumentalundervisning på trommer og perkusjon, samspill, musikkteknologi, tverrkunstfaglig undervisning og fagovergripende undervisning med estetisk tilnærming.
 • Arbeid med videreutvikling av fagområdene musikk, musikkdidaktikk, tverrkunstfaglig undervisning og estetisk tilnærming til læring.
 • Stillingen er i hovedsak en undervisningsstilling, men den som ansettes har rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde i det omfang som en universitetslektorstilling åpner for.
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med øvrige vitenskapelig ansatte og delta i fagmiljøets helhetlige utviklingsarbeid.
 • Eksamensarbeid.
 • Administrative oppgaver.

Den som ansettes vil få støtte og veiledning i oppstarten og gjennom studieåret. Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner som kreves:

 • Mastergrad i musikk, musikkvitenskap, musikkdidaktikk eller tilsvarende
 • Kompetanse på trommer, perkusjon og musikkteknologi
 • Undervisningserfaring
 • Utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.
 • Flytende muntlig og skriftlig ferdigheter i norsk, svensk eller dansk fordi undervisningen i hovedsak skjer på norsk og inkluderer praksisbesøk i norsk skole.

Kvalifikasjoner som ønskes og tillegges vekt:

 • Praktisk-pedagogisk utdanning eller lignende.   
 • Undervisningserfaring fra norsk eller nordisk skole.
 • Erfaring fra lærerutdanning.
 • Forskningskvalifikasjoner utover mastergradsnivå.

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon bli tillagt stor vekt.

Vurderingen vil bygge på dokumentert faglig og pedagogisk materiale. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår
Universitetslektor kode 1009 lønnes i lønnsramme 25, med minimum årslønn kr 435 500 i 100 % stilling i Statens lønnsregulativ. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statlig ansatte, og den som blir ansatt, må påregne eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Søknad
Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 arbeider der både vitenskapelige (for eksempel en masteroppgave eller andre vitenskapelige publikasjoner) og kunstneriske arbeider er representert.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-218.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Kunstfag, kroppsøving og idrett Tone Pernille Østern, tone.pernille.ostern@ntnu.no telefon 97732771, eller faggruppeleder Musikk/dans/drama Bjørn-Terje Bandlien, bjorn.t.bandlien@ntnu.no , telefon 95759628.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved seniorkonsulent Kirsten Sjolte, kirsten.sjolte@ntnu.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. november 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  157272
 • Intern-ID
  2018/23234
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger