NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for naturvitenskap

 

2 stipendiater/postdoktorer til brukerstøtte i det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment

Fakultet for naturvitenskap og teknologi søker to stipendiater/postdoktorer til 25 % prosjektstilling til brukerstøtte og opplæring i nytt digitalt eksamenssystem. Tilsettingsperiode fra høsten 2018 til utgangen av 2019, med ønske om oppstart så snart som mulig. Stillingen vil kunne inngå som del av undervisningsplikt. Det vil være aktuelt å søke også for stipendiater/postdoktorer som allerede har avtalt undervisningsplikt.

Om stillingen
Inspera Assessment er NTNUs nye digitale eksamenssystem. Fakultet for naturvitenskap er ambisiøse med å digitalisere utdanningen, innen undervisning og vurdering. Mer om digital eksamen på NTNU: https://innsida.ntnu.no/digital-eksamen  

Fakultetet har behov for assistanse ifm opplæring i systemet. Stillingen vil innebære å være teknisk- og pedagogisk brukerstøtte for målgruppen som skal ta i bruk det digitale eksamenssystemet Inspera ved fakultetet. Målgruppen er i all hovedsak faglærere, men vil også involvere studentassistenter og instituttkonsulenter.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet vil innebære:
- Bli grundig opplært i Inspera Assessment: Delta på tekniske og pedagogiske kurs
- Samarbeide med koordinator på fakultetet og legge en plan for opplæring og brukerstøtte av målgruppen
- Holde jevnlige kurs for målgruppen, samt utvikle brukerveiledninger og/eller instruks og/eller rutiner
- Være tilgjengelig for faglærere, studentassistenter og instituttkonsulenter for brukerstøtte

Kompetansekrav
Søkere må være tatt opp som PhD-student, eller være tilsatt som postdoktor ved fakultetet. For stillingen kreves erfaring innen programmering. Det er en fordel om kandidaten kjenner til vurderingsformer på sivilingeniørstudiet.

Pedagogisk interesse og innsikt i organisering av ulike vurderingsformer er viktig. Det vil være en fordel med erfaring fra Inspera Assessment, og søkere må ha interesse for digitale verktøy til støtte i undervisning og vurdering. Kandidatene må kunne fremvise gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

En stor del av jobben vil være opplæring og kommunikasjon med mange ulike aktører, så god formidlingsevne vil bli vektlagt.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Evner til selvstendig arbeid, initiativ, kreativitet, fleksibilitet og vilje til å takle utfordringer vil bli tillagt særlig vekt. I tillegg kreves det evne til målrettet arbeid, leveringsdyktighet og samarbeid.

Arbeids- og lønnsforhold
Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.


NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.


Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til seksjonssjef Lillian Hanssen,
tlf 73 59 6 20 e-post; lillian.hanssen@ntnu.no  eller rådgiver Ida J. Ulseth,  tlf 73 59 60 28 e-post: ida.ulseth@ntnu.no

Søknad vedlagt CV sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Søknader som sendes på annen måte vil ikke bli vurdert.

Stillingens referansenummer er: 2018/30716/NV-92/18

Søknadsfrist: 23.09.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  157266
 • Intern-ID
  2018/30716
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger