NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakultetsadministrasjonen, stab

Midlertidig 100 % stilling som nettprosjektmedarbeider (førstekonsulent)

Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling i 6 måneder som nettprosjektmedarbeider (førstekonsulent) i fakultetsadministrasjonen, stab. Tiltredelse så snart som mulig. Arbeidssted er for tiden på Dragvoll.

Fakultetet er et av NTNUs største med ca. 7750 studenter, ca. 700 årsverk og et budsjett på ca. 700 mill. kroner i ordinær statlig bevilgning. Vi utdanner samlet sett flere studenter enn noe annet fakultet i landet. Fakultetet har forsknings- og undervisningsaktivitet innen sosialfag og psykologi, samfunnsvitenskapelige disipliner og lærerutdanning. Forskerne våre samarbeider med andre miljø ved NTNU, og har sentrale roller i nasjonale og internasjonale nettverk både innen utdanning og forskning. Som samfunns- og utdanningsvitenskapelig fakultet søker og formidler vi ny kunnskap om mennesker, organisasjoner og samfunnsforhold.

Om stillingen 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal gjennomføre et nettprosjekt for å løfte kvaliteten på nettsidene som ligger under fakultetets ansvarsområde. Det er behov for å rydde i innhold for å forenkle arbeidet med vedlikehold og drift.   

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder 

Nettmedarbeideren skal gjennomgå norske og engelske nettsider som ligger under Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og ha følgende arbeidsoppgaver: 

 • Gjennomgang av dokumentlager og mappestruktur 

 • Utforme innhold etter prinsipper om universell utforming og GDPR 

 • Tilpasse innhold etter sentral mal  

 • Optimalisere bilder, dokumenter og nettsider 

 Kvalifikasjoner 

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.

 • Erfaring med drift og vedlikehold av nettsider 

 • Kjennskap til universell utforming av nettsider og GDPR 

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

 Personlige egenskaper 

 • Strukturert og nøyaktig  

 • Arbeide selvstendig 

 • Gode samarbeidsevner

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) med minimum årslønn kr 376 100. Den som ansettes i stillingen vil normalt bli avlønnet fra kr 403 200 til kr 488 500 pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og etter ansettelse må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til Kjersti Strømme, e-post: kjersti.stromme@ntnu.no, tlf 73 41 25 15 eller tlf. 95 28 82 57.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-246.

Søknadsfrist: 21.09.2018.

 

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  157247
 • Intern-ID
  2018/30688
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger