NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Universitetsbiblioteket (NTNU UB) leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitetsbiblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester og tilbyr et spennende og utfordrende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter. Mer informasjon finner du på http://www.ntnu.no/ub.


Prosjektkoordinator/ prosjektleder

NTNU UB bidrar til utvikling innenfor både utdannings- og forskningsområdet, og vi søker derfor etter en prosjektkoordinator/prosjektleder som kan følge opp kontakten med disse miljøene og prosjekter ved NTNU Universitetsbiblioteket.

Den som tilsettes vil gå inn i ett eller flere av bibliotekets team og prosjektgrupper. Stillingen er for tiden ved Bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester med arbeidssted Trondheim. De 150 ansatte ved NTNU Universitets¬biblioteket arbeider systematisk med bibliotekutvikling for å møte nye behov i et digitalt samfunn. Aktuelle områder nå er eksempelvis pensumlistesystem, elæringssystem, digitale læringsressurser og arbeid innenfor prosjektet Open Science Toolbox.

Vi søker en selvstendig og serviceinnstilt medarbeider som bidrar til å videreutvikle biblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og formidling.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Koordinere NTNU UBs aktiviteter på utdanningsområdet og kommunisere dette internt i enheten
 • Møteplanlegging, sekretariat og bistå i gjennomføring av ulike aktiviteter
 • Prosessdokumentasjon av arbeid i prosjekter
 • Kommunikasjonsarbeid, bidra til å synliggjøre UBs prosjekter både internt og eksternt

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå med relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Kunnskap om og erfaring med prosjektarbeid 
 • Teknisk kompetanse på kommunikasjons- og prosjektverktøy
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med kunnskaper om og gjerne erfaring med:

 • Forskning og publisering 
 • Læringsstøtte og digitaliseringsarbeid

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og søker deg som har:

 • Interesse for moderne arbeidsmetoder og prosessmetodikk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å skape gode relasjoner til både interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Engasjement, fleksibilitet og evne til selvstendig å kunne utføre varierte arbeidsoppgaver innen fastsatte mål

NTNU Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling noe som stiller store krav til medarbeidernes evne og vilje til omstilling. Tidligere erfaring og personlig egnethet vil derfor bli vektlagt ved tilsetting i stillingen.

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode sosiale ordninger, og en av landets beste pensjonsordninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos seksjonssjef Sølvi Karlsen, tlf. 952 93 135, e-post: solvi.karlsen@ntnu.no

Lønnsvilkår m.v.:

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) og de som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 488 500 – kr 555 100 pr. år. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn og innplassering som seniorrådgiver (kode 1364) vurderes. Fra dette trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som tilsettes må påregne at det etter tilsetning kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområde.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket NTNU-nr. 78/18. Søknadsfristen er 30.09.2018.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.


 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Bibliotekseksjon for samling og digitale tjenester
 • Jobbnorge-ID
  157177
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 78/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger