NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Universitetslektor i skipsdesign (IV-230/18)

Ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) er det ledig stilling som universitetslektor innen skipsdesign. Vi søker spesifikt etter personer med industriell erfaring innen skipsdesign.

 

Instituttet er hjemmehørende ved NTNU campus Ålesund, og arbeidsoppgavene skal utføres der. Instituttet driver utdanning og forskning innen skipsdesign, produkt- og systemdesign og relaterte områder som nautikk, shipping, byggteknikk, vann- og miljøteknikk, operativ ledelse og maritim logistikk. Det er for tiden ca. 80 personer ansatt på instituttet.

 

Den utlyste stillingen vil være tilknyttet Bachelorstudiet Skipsdesign. Den som blir ansatt vil ha særlig ansvar for undervisning i skipstekniske emner.

 

Arbeidsoppgaver vil være:

 

 • Undervisning og veiledning innen emner innenfor skipsdesign på BSc nivå. Her inngår emner som hydrostatikk og stabilitet, hydrodynamikk, skrogkonstruksjoner og skipsprosjektering.

 • Utvikling av undervisningsmateriell

 • Studieprogramledelse

 • Initiere og deltakelse i forskning og utviklingsoppgaver innenfor aktuelle fagområder

Det er et krav at den som ansettes behersker norsk skriftlig og muntlig ettersom vedkommende skal forelese og veilede våre studenter i kurs som kun går på norsk.

 

Den som ansettes i stillingen må̊ kunne dokumentere faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet.

 

Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Her står tett samarbeid med næringslivet sentralt.

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen:

 

 • Omfattende erfaring fra maritim sektor, spesielt bredde innen skipsdesign

 • Minst 5 års erfaring som designsjef

 • Industrielt nettverk

 • Mastergrad/ sivilingeniør i skipsdesign

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale og erfaring fra studentveiledning. De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

 

Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.  

 

Den som blir ansatt skal ivareta det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Vedkommende plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Han/hun skal veilede bachelorstudenter innen sitt fagområde og plikter også å ta del i administrativt arbeid.

 

Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endring som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger.

 

Lønn etter Statens lønnsregulativ, kode 1009 universitetslektor. Normal avlønning er brutto kr 435 500 – 673 800 pr. år. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos Instituttleder Hans Petter Hildre, e-post: hans.p.hildre@ntnu.no.
 

Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU") som forefinnes på nettet: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

 

 • Bekreftede vitnemål og attester.

 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider)

 • En beskrivelse av de arbeider som søkeren anser som mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen.

 • En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

Søknaden sendes elektronisk via link på denne siden. Merk søknaden med ref.nr. IV-230/18. Søknadsfrist: 24.09.2018.

 

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Jobbnorge-ID
  157007
 • Intern-ID
  2018/23369
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger