VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har over 4400 studenter, 410 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

 

Professor i familieterapi og systemisk praksis

Ved Fakultet for sosialfag er det fra 01.08.2019 ledig en 100 % stilling som professor i familieterapi og systemisk praksis.

 

Professoratet er knyttet til programområdet familieterapi og systemisk praksis ved Fakultet for sosialfag, studiested Oslo, Diakonhjemmet. Programområdet familieterapi og systemisk praksis har ca 300 studenter og tilbyr både mastergrad og videreutdanning.

 

Fakultet for sosialfag har en spennende portefølje med stort potensiale for videre utvikling, samordning og samarbeid. Fakultetet har ca 850 studenter og tilbyr blant annet tverrfaglige og praksisnære videreutdanninger innenfor feltene rus- og avhengighetsproblematikk, konfliktarbeid og mekling, relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier, studentveiledning, samt master- og bachelorgrad i sosialt arbeid på heltid og deltid.

 

 

Målsettingen med stillingen

Professoratet innebærer pedagogisk virksomhet/undervisning og veiledning, FoU og faglig/pedagogisk utvikling samt administrasjon og verv. Professoratet skal også bidra til en langsiktig oppbygging av forskning, undervisning, fagmiljø og samarbeid i programområdet og ved VID som helhet.

 

 

Krav og kompetanseprofil for stillingen

Høgskolen søker en person med faglige og personlige forutsetninger for å delta i videreutviklingen av familieterapi og systemisk praksis som fag- og forskningsfelt. Vi søker fortrinnsvis en person med vitenskapelig,pedagogisk og praktisk erfaring og kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet og som er motivert til å videreutvikle masterstudiet og delta i undervisning på alle nivåer.

 

For stillingen kreves kompetanse som professor innen familieterapi og eller systemisk praksis og dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse på minimum 10 studiepoeng. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av tre år.

 

I tillegg legges det særlig vekt på:

 • forskningsaktivitet og publisering de siste 10 årene
 • erfaring som familie-/parterapeut og/eller som systemisk praktiker
 • erfaring med å initiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter
 • faglig virksomhet og forskning som er nyskapende i spenningsfeltet mellom familieterapi, systemisk praksis og relasjonelt arbeid
 • erfaring med å lede utdanningsvirksomhet og med å knytte forskning, undervisning og profesjonell praksis sammen.
 • personlig egnethet, initiativ og samarbeidsevne

 

Undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det kreves at den som blir tilsatt kan undervise og har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk. For fast ansettelse forventes å kunne norsk innen to år og at dette dokumenteres gjennom bestått Bergenstest med 450 poeng.

 

Generelle kriterier for tilsetting som professor fremgår av FOR 2006-02-09 nr.129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med professorkompetanse, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i inntil 3 år med krav om arbeid mot professorkompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av professorkompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som førsteamanuensis vurderes.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver.

 

 Stillingen er nærmere beskrevet i betenkningen.


 

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling med gode medarbeidere med høy kompetanse og stort engasjement

 • En verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner

 • Høgskolen er en IA bedrift

 • Medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse

 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene, SKO 1013 Professor, etter ansiennitet og kompetanse.

 • Et godt arbeidsmiljø preget av mangfold.

   

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

   

  Den som tilsettes må i arbeidet være lojal mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

   

  Søkere som har høyere utdanning fra utlandet bes søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

   

  Det vil bli brukt sorteringskomité og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

   

Slik søker du

VID benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • søknad

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, alle vitenskapelige kvalifikasjoner, pedagogiske kvalifikasjoner, formidlingsvirksomhet, erfaring fra administrasjon og ledelser, eventuelt annet

 • vitnemål og attester

 • vitenskapelige publikasjoner som søkeren ønsker vurdert (inntil 15 publikasjoner)

 • tre referanser

 

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

 

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. For at en søknad skal vurderes må relevante vedlegg lastes opp sammen med CV/søknad. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved Susanne Deila Finne tlf. +47 22 96 37 91 evt. Susanne.deila.finne@vid.no .

 

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. I forbindelse med intervju vil det bli gjennomført prøving av pedagogiske kvalifikasjoner.

 

Søknadsfrist: 8. oktober 2018

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til dekan Elisabeth Brodtkorb +47 22451964/ +47 97778742 eller studieleder Randi Bagge +47 22451849/ +47 92882188

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Diakonveien 14-18
 • Jobbnorge-ID
  156789
 • Intern-ID
  18/01024 SDF
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger