NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for naturvitenskap
Senter for forskningsdrevet innovasjon, SUBPRO – Subsea Production and Processing

Prosjektkoordinator

SUBPRO er et 8-årig forskningsprogram i perioden 2015-2023 innenfor undervanns produksjon og prosessering av olje og gass, med støtte fra Norges Forskningsråd samt flere oljeselskaper og leverandørbedrifter. Formålet er å utvikle fundamental kunnskap, metoder og verktøy som kan føre til forbedringer i produktivitet, bærekraftighet, pålitelighet, sikkerhet og miljø for undervanns produksjon/prosessering på norsk sokkel og internasjonalt. NTNU er utøvende forskningspartner i prosjektet og utfører forskningen i nært samarbeid med industripartnerne. Prosjektet finansierer per i dag 25 stipendiater og postdoktorer. I tillegg deltar 20 professorer ved NTNU i programmet.

Mer informasjon om senteret finnes på: https://www.ntnu.edu/subpro  

For å bistå administrativt i den daglige driften av senteret ønsker vi å tilsette en motivert koordinator.
De viktigste oppgavene vil være praktisk drift av senteret, rapportering/formidling og økonomistyring. Stillingen rapporter til senterleder og inngår i ledergruppen for senteret. Dette er en prosjektstilling med 5 års varighet.

Stillingen vil medføre et tett samarbeid med administrasjonen ved Institutt for kjemisk prosessteknologi.

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen vil være:

 • Ansvar for administrative oppgaver; som etablering av planer og budsjett, kontrakter og avtaler, økonomioppfølging, rapportering til Forskningsrådet, kommunikasjon med interne og eksterne partnere, arrangering av møter m.m.
 • Støtte til ledelses- og beslutningsprosesser for ledergruppen og styret. 
 • Koordinering av arbeid med årsberetning, internt prosjektinformasjonssystem, ekstern hjemmeside m.m.
 • Bidrag til tverrfaglig samarbeid mellom prosjektene i senteret og samarbeid mellom forskerne og industripartnerne

Kvalifikasjoner
Det kreves høyere utdanning innen et av disse områdene: teknologifag, administrasjon og ledelse eller tilsvarende. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet. Erfaring fra liknende arbeidsområde med prosjekt- og økonomi-støtte er ønskelig. Det er en fordel om søkeren har erfaring fra forskning og utvikling eller industriell virksomhet innenfor olje og gass eller beslektete områder.

Vi vil dessuten legge stor vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen. Den vi tilsetter må

 • kunne jobbe både selvstendig og i team 
 • ha kreativitet og gjennomføringsevne, kunne drive og gjennomføre prosesser
 • ha evne til å bygge nettverk og skape tillit samt ha evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • ha evne til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere ulike faggrupper til å jobbe mot felles mål 
 • kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanaler 
 • ha evne til strukturert administrativt arbeid inkludert økonomisk styring og forståelse
 • ha en høy grad av serviceinnstilling.

Lønns- og arbeidsforhold
Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø. Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse.

Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ. Stillingen er lønnet i kode 1434 (rådgiver)/1364 (seniorrådgiver)
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:

Søknad vedlagt CV og kopier av attester og vitnemål bes sendt elektronisk via denne siden.

Stillingens referansenummer er: 2018/28527.
Søknadsfrist: 23. september 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  156735
 • Intern-ID
  2018/28527
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger