NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

2 faste stillinger som førsteamanuensis i kroppsøving og idrett med profesjonsretting mot skole og lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med ca. 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det fra 01.01.19 ledig to faste 100% stillinger som førsteamanuensis i kroppsøving og idrett med profesjonsretting mot skole og lærerutdanning.

De som ansettes vil tilhøre fagseksjon for kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen har ansvaret for undervisning i grunnskolelærerutdanning med master i kroppsøving, kunst & håndverk og musikk; 2-årig master i kunstfagdidaktikk; fagdidaktikkundervisning i ulike kunstfag og kroppsøving i praktisk-pedagogisk utdanning, og 5-årig lektorutdanning inklusive i kroppsøving og idrett. Forskning og utvikling knyttet til kroppslig læring er et satsningsområde på tvers av fagseksjonen.

Fagseksjonen har for tiden 32 vitenskapelig ansatte med bakgrunn i ulike kunstfag, kroppsøving og idrett. Det er 2 professorer, 1 professor II, 6 førsteamanuenser, 5 førstelektorer, 15 universitetslektorer og 3 stipendiater. Av de ansatte jobber 13 med kroppsøving og idrett. 

Arbeidsområder:

Førsteamanuensis i kroppsøving og idrett med profesjonsretting mot skole og lærerutdanning skal utføre undervisning, veiledning, forskning og formidlingsarbeid. Mange ansatte i fagseksjonen er universitetslektorer og førstelektorer som skal kvalifiseres videre gjennom ph.d. eller førstelektor/dosentløp. Det forventes av de som ansettes å kunne gå inn i og bidra til tverrfaglige undervisning- og forskningssamarbeider. De som ansettes skal: 

 • ha undervisning og veiledning av studenter i ulike utdanningsløp.
 • ha faglig ansvar for undervisnings- og forskingsområder sammen med fagseksjonens øvrige vitenskapelige ansatte.
 • ha veiledning av kollegaer i ulike kvalifiseringsløp.
 • bidra til økt forskningsaktivitet i seksjonen knyttet til kroppsøving og idrett, inklusive publisering i nasjonale og internasjonale publikasjonskanaler.
 • bidra med nettverksbygging, forskningsformidling og allmennrettet formidling.
 • utføre administrative oppgaver. 

De som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen på instituttet medfører, samt organisatoriske endringer.  

Kvalifikasjoner som kreves:

 • ph.d.-grad i kroppsøving, idrett eller tilsvarende fagområde.
 • forskningspublikasjon relevant for fagområdet kroppsøving og idrett med profesjonsretting mot skole og lærerutdanning.
 • undervisnings- og veiledningserfaring i kroppsøving og/eller idrett eller nærliggende fagområde i lærerutdanning og/eller øvrig UH-sektor.
 • gode muntlige og skriftlig ferdigheter i norsk, svensk eller dansk, samt engelsk. Undervisningen skjer hovedsakelig på norsk og inkluderer praksisbesøk i norsk skole, samt veiledning av norske/nordiske/engelske tekster.
 • Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Kvalifikasjoner som ønskes og tillegges vekt:

 • kompetanse i varierte forskningsmetoder, både kvalitative og kvantitative metoder.
 • undervisningserfaring i kroppsøving og/eller idrett fra norsk eller nordisk barneskole, ungdomsskole eller videregående skole
 • praktisk-pedagogisk utdanning eller lignende.

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon bli tillagt stor vekt.

Vurderingen vil bygge på dokumenterte vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning i kroppsøving og idrett, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stilling som førsteamanuensis kode 1011, lønnes med minimum årslønn kr. 515 200,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 515 200,- til kr. 713 600,-. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsressursen skal fordeles på feltene forskning, veiledning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning/veiledning.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • søknad i brevs form
 • CV
 • digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.  

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Tone Pernille Østern tone.pernille.ostern@ntnu.no tlf. 97732771

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Aaste Line Strand, aaste.l.strand@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-213.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  12. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  156722
 • Intern-ID
  2018/18770
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger