NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i naturfag med vekt på biologi/biologididaktikk

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i naturfag med vekt på biologididaktikk eller biologi.

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med ca. 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Biologi og biologididaktikk inngår i de femårige masterprogrammene i grunnskole­lærer­utdanning (GLU). Biologididaktikk inngår i lektorutdanningen 8-13 (5LU), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og 2-årige master­grads­tilbud i naturfagdidaktikk. NTNU tilbyr også videreutdanning i naturfag for lærere i både grunnskole og videregående skole.

Instituttet har for tida 28 ansatte ved fagseksjon for naturfagene. Fagseksjonen består av 1 professor, 1 dosent, 14 førsteamanuenser, 2 førstelektorer, 8 universitets­lektorer, 1 postdoktor og 1 stipendiat. Fagseksjonen har blant annet ansvaret for all undervisning i naturfag og naturfagdidaktikk i de ulike studieprogrammene ved instituttet.  

Arbeidsområder:

 • Undervisningsarbeid etter gjeldende studieplaner, samt arbeid med videreutvikling av undervisning. Aktuell undervisning er blant annet biologidelen av naturfaget i GLU og biologididaktikk i PPU/5LU.
 • Forskning innenfor eget fagområde, initiere forskningsprosjekter og søknadsprosesser.
 • Administrative oppgaver
 • Faglig ansvar sammen med naturfagenes øvrige vitenskapelig ansatte
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innenfor aktuelt fagområde

Kvalifikasjoner: 

 • Doktorgrad i biologi, biologididaktikk eller tilsvarende.
 • Det er ønskelig med brei bakgrunn i biologi, men kompetanse innen cellebiologi og genetikk vil bli vektlagt.
 • Undervisningserfaring fra universitet/høgskole, samt fra grunnskole og/eller videregående skole vil bli vektlagt. Kjennskap til norsk skole og skolesystem tillegges stor vekt.
 • Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
 • Praktisk-pedagogisk utdanning eller lignende er ønskelig.
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon bli tillagt stor vekt.
 • Flytende muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, svensk eller dansk er sterkt ønskelig, da undervisningen skjer på norsk og inkluderer praksisbesøk i norsk skole, samt veiledning av tekster på norsk/skandinavisk.

Ved vurderingen blir det lagt vekt på vitenskapelige arbeider med relevans for skole og/eller lærerutdanning. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale publiseringskanaler innenfor eget fagområde vil bli tillagt vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. Evne til og erfaring i å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid tillegges vekt.

Pedagogiske og didaktiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk/didaktisk materiale, dokumentert erfaring fra undervisning, mastergrads- og doktorgradsveiledning, samt pedagogisk/didaktisk bakgrunn av annen art. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Lønns- og arbeidsvilkår:

Stilling som førsteamanuensis kode 1011, lønnes med minimum årslønn kr. 515 200,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 515 200,- til kr. 713 600,-. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikten skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder John Magne Grindeland john.m.grindeland@ntnu.no telefon 73599877, eller instituttleder Torberg Falch Torberg.Falch@ntnu.no, telefon 99393691.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR-seksjonen ved Aaste Line Strand på e-post aaste.l.strand@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-222.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  12. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  156715
 • Intern-ID
  2018/23245
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger