BLI EN AV OSS!


Måsøy kommune har ca 1250 innbyggere og ligger ytterst i havgapet i Vest Finnmark. Hovednerven vår er fiskeri, og vi jobber aktivt med å legge til rette for andre næringer. Havøysund er kommunesenteret og et av de fineste fiskeværene på Finnmarkskysten. Vi kan tilby barnehage, skole, kulturskole og en rekke aktiviteter i regi av lag og foreninger.

Vi ønsker oss kollegaer og medarbeidere som tåler et sjøslag! Blir du med på laget?

Psykiatrisk sykepleier eller vernepleier m/videreutdanning

Psykisk helse- og rustjeneste har ledig 100 % stilling som sykepleier eller vernepleier med videreutdanning. Stillingen er ledig fra 01.10.2018

Om virksomheten:
Psykisk helse og rustjeneste er en del av hjemmetjenesten og har egne lokaler i samme bygg.

Psykisk helse og rustjeneste er tverfaglig sammensatt med for tiden tre stillinger. Arbeidstid i hovedsak dagtid med noen A-vakter hver tredje uke. Endring i arbeidstid kan skje dersom behovet tilsier det.

Tjenesten har ansvar for oppfølging av brukere, ofte i henhold til Individuell Plan. Det er etablert et godt samarbeid med aktuelle parter som NAV, spesialisttjenesten, legekontoret, brukerorganisasjoner mm. Psykiatrisk sykepleier er medlem i kommunens kriseteam.

Det søkes etter:
Sykepleier eller vernepleier med videreutdanning innen psykisk helse/rus og som har:

 • Erfaringer med psykiske lidelse og problemer, folk i livskriser
 • Erfaring fra arbeid med rus, og ROP lidelser
 • En som har faglig trygghet, evne til å arbeide selvstendig og i team 
 • En som kan være med å videreutvikle tjenesten faglig og i et samfunnsperspektiv

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Lønn etter gjeldene tariffavtale. For øvrig følger vilkår for stillingen de lover og avtaler som til en hver tid gjelder.

Alle som bor og arbeider i Finnmark får nedskrevet studiegjeld og et spesielt skattefradrag. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Dersom det ikke er søkere med videreutdanning kan det tilbys midlertidig ansettelse på 1 år.

Søknadsfrist: Søknader vurderes fortløpende

For mer informasjon kontakt teamleder Mette Olsen, tlf 959 99 236, eller virksomhetsleder Arnstein Larsen, tlf 476 11 186.

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Måsøy kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Måsøy
 • Jobbnorge-ID
  156702
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger