NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

To faste stillinger som universitetslektor innen pedagogikk

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det fra 01.01.2019 ledig to faste stillinger 100 % som universitetslektor i pedagogikk. 

De som ansettes vil tilhøre fagseksjon for pedagogikk. Pedagogikk inngår i de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8–13, praktisk-pedagogisk utdanning og 2-årig mastergradstilbud i pedagogikk. Fagseksjon for pedagogikk har for tiden ansatt 2 professorer, 3 dosent, 11 førsteamanuenser, 3 førstelektorer, 22 universitetslektorer, 1 post doc og 3 stipendiater.

 Arbeidsområder:

 • Gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplaner, og arbeid med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg.
 • Stillingen er i hovedsak en undervisningsstilling, men den som tilsettes har rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde i det omfang som en universitetslektorstilling åpner for.
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med øvrige vitenskapelig tilsatte og delta i fagmiljøets helhetlige utviklingsarbeid.
 • Administrative oppgaver.

De som ansettes vil få støtte og veiledning i oppstarten og gjennom studieåret. De som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i pedagogikk eller tilsvarende utdanning.
 • Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
 • Det kreves praktisk-pedagogisk utdanning eller lignende.  
 • Undervisningserfaring fra norsk eller nordisk skole er ønskelig.
 • Erfaring fra lærerutdanning tillegges vekt.
 • Forskningskvalifikasjoner utover mastergradsnivå tillegges vekt.
 • Flytende muntlig og skriftlig ferdigheter i norsk, svensk eller dansk fordi undervisningen i hovedsak skjer på norsk og inkluderer praksisbesøk i norsk skole.
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon bli tillagt stor vekt.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor kode 1009 lønnes i lønnsramme 25, med minimum årslønn kr 435 500,-

Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 435 500,- til kr. 631 700,- pr år i 100 % stilling, avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må påregne eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Maria Øksnes maria.oksnes@ntnu.no, telefon 73598169, eller nestleder på Institutt for lærerutdanning Ingfrid Thowsen ingfrid.thowsen@ntnu.no, telefon 90 77 93 97. 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Aaste Line Strand, aaste.l.strand@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-209.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  156701
 • Intern-ID
  2018/18300
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger