Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen har veilednings- og forvaltningsoppgaver i forhold til kommunene / fylkeskommunen etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet. Avdelingens oppgaver er innenfor barnehage og opplæringssektoren. Avdelingen samarbeider med aktuelle parter innenfor sin sektor og er en viktig aktør i arbeidet med å utvikle en god kultur for læring i Hedmark som gir alle barn/unge/elever et optimalt læringsutbytte.

Fra 1.1. 2019 inngår stillingen i Fylkesmannen i Innlandet. Det innebærer en organisatorisk endring, men arbeidsoppgavene videreføres.

Rådgiver/seniorrådgiver, oppvekst og utdanning

Fylkesmannen har ledig en stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen oppvekstfeltet.

Fylkesmannen fikk fra 1. august 2017 oppgaven som håndhevingsmyndighet for elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Den utlyste stillingen vil ha en stor del av oppgavene innenfor håndhevingsordningen, men vil også bli tillagt andre oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Klagesaker og tilsynsvirksomhet på barnehage- og skoleområdet
 • Informasjons-, veilednings- og utviklingsoppgaver overfor kommunene og fylkeskommunen

Endringer i arbeidsområdene må påregnes da det skjer endringer innenfor oppvekstfeltet.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole/universitet med pedagogikk i fagkretsen
 • Erfaring fra utdanningssektoren
 • God kjennskap til regelverket på området
 • Det er en fordel om vedkommende har erfaring fra offentlig sektor/forvaltningsarbeidet
 • Søker bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å ta initiativ, jobbe effektivitet og selvstendig, ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og bidra til et positivt arbeidsmiljø

Ved tilsetting vil personlig egnethet bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og bredt tverrfaglig arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingene avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder.

Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet, og stillingen vil inngå i enheten for Barnehage og opplæring i virksomhetsområdet Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie.

Fylkesmannen er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Anne Cathrine Holt tlf  93045414Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. september 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Hedmark
 • Nettside
 • Kommune
  Hamar
 • Jobbnorge-ID
  156698
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger