Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen har veilednings- og forvaltningsoppgaver i forhold til kommunene / fylkeskommunen etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet. Avdelingens oppgaver er innenfor barnehage og opplæringssektoren. Avdelingen samarbeider med aktuelle parter innenfor sin sektor og er en viktig aktør i arbeidet med å utvikle en god kultur for læring i Hedmark som gir alle barn/unge/elever et optimalt læringsutbytte.

Fra 1.1. 2019 inngår stillingen i Fylkesmannen i Innlandet. Det innebærer en organisatorisk endring, men arbeidsoppgavene videreføres.

Rådgiver/seniorrådgiver, oppvekst og utdanning

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Hedmark
 • Nettside
 • Kommune
  Hamar
 • Jobbnorge-ID
  156698
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger