NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Handelshøyskolen

Stipendiat i bedriftsøkonomi (økonomisk administrative fag)

Ved NTNU Handelshøyskolen er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i fagområdet bedriftsøkonomi med vekt på økonomistyring for en periode på fire år, med arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for økonomi, og fakultetet står som arbeidsgiver.

NTNU Handelshøyskolen har fire faggrupper:

 • Økonomistyring og regnskap
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi/metodefag
 • Strategi/markedsføring/innovasjon/ ledelse/organisasjon

Studieprogrammene ved NTNU Handelshøyskolen inkluderer Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i regnskap og revisjon, Master i økonomi og administrasjon, Master i ledelse av teknologi, Master in Public Administration og ph.d. i økonomistyring.

NTNU Handelshøyskolen har for tiden tilsatt 7 professorer, 2 dosenter, 21 førsteamanuensiser, 3 førstelektorer, 3 universitetslektorer, 12 stipendiater og 3 vitenskapelige assistenter, 7 i instituttets administrasjon, samt bistillinger (II’ere).

Arbeidsområder

Stipendiaten vil være faglig tilknyttet forskningsprosjektet Regulering og styring under endrede rammebetingelser med vekt på koordinering og styring i helsesektoren. Denne sektoren kjennetegnes av fragmentering, og det er behov for mer kunnskap om muligheter og begrensninger ved horisontal koordinering og styring.

Fagområdet bedriftsøkonomi tolkes bredt og omfatter studier av virksomheters anskaffelse og bruk av knappe ressurser for å nå mål. NTNU Handelshøyskolen ønsker med utgangspunkt i en bred definisjon bedriftsøkonomi å koble forskning til økonomisk administrative fag som økonomistyring, regnskap, finans, samfunnsøkonomi, organisasjonsteori, strategi og ledelse.

Stipendiaten skal utvikle sin problemstilling i samråd med veiledere. Under rettledning av veiledere skal det i de første tre månedene av ansettelsesperioden utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse ("research proposal"). Godkjent prosjektbeskrivelse er en forutsetning for opptak til ph.d.-studiet, og videre ansettelse som stipendiat.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Mastergrad i økonomi og administrasjon.
 • Minstekravet for å søke er normalt karakter B eller tilsvarende, både på masteroppgaven og i snitt de siste to år av mastergradsstudiet (120 studiepoeng). Søkere med svakere karakterbakgrunn kan bli opptatt dersom det kan dokumenteres at vedkommende er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
 • Du må være selvstendig, ha stor arbeidskapasitet og ha entusiasme for forskning.Evne til å bidra til et godt stipendiatmiljø og arbeidsmiljø generelt, blir vektlagt.
 • Personlige egenskaper som evne til samarbeid, evne til å jobbe strukturert, være leveringsdyktig og å være en god kommunikator er sentrale egenskaper.
 • Du må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig, og må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet til norsk generell studiekompetanse.

Lønns- og arbeidsvilkår

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Stipendiatstillingen er i utgangspunktet 4-årig med 25% arbeidsplikt. Arbeidsplikten vil være knyttet til fagområdene ved NTNU Handelshøyskolen. I noen tilfeller kan stipendiatstillingen gjøres treårig, uten arbeidsplikt.

Vi tilbyr

 • lønn etter Statens lønnsregulativ, for tiden brutto kr. 449 400 pr. år, i stilling som stipendiat kode 1017. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse
 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø i en IA-virksomhet
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden
Sammen med søknaden legger du ved

 • En kort prosjektskisse som beskriver planlagt tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Denne skissen skal du bearbeide til en endelig prosjektbeskrivelse etter oppstart i stipendiatstillingen (innen seks måneder) og i samarbeid med veileder.
 • CV, vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider (ikke masteroppgaven). I tilfellet med fellesarbeider må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning i intervju.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Ønsker du ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte professor Kari Nyland, telefon 73 55 99 80 e-post kari.nyland@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 23.10.2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  156579
 • Intern-ID
  2018/28027
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger