Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og regjeringa sine vedtak, mål og retningsliner blir følgde opp i Rogaland. Fylkesmannen skal medverke til å samordne, forenkle, digitalisere og effektivisere statleg verksemd i fylket. Embetet har ca 185 tilsette.

Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga arbeider med ei rekkje oppgåver frå ulike departement og direktorat, til dømes saker etter plan- og bygningslova, kommunelova, offentleglova, rettshjelpslova, ekteskapslova, lov om kommunal beredskapsplikt og verjemålslova.

Mykje av arbeidet i avdelinga er knytt til rettleiing, tilsyn og klagebehandling. Avdelinga arbeider både med individretta saksbehandling og kommuneretta verksemd.

Avdelinga har 44 tilsette.

Avdelingsdirektøren har fylkesmannen som næraste overordna og leiar avdelinga saman med assisterande direktør. Avdelingsdirektøren er medlem av embetets si leiargruppe.

Avdelinga sin oppgåveportefølje er under vurdering og ny avdelingsdirektør må akseptere eventuelle endringar i oppgåver og ansvar.

 

 

Avdelingsdirektør - samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Rogaland
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Lagårdsveien 44, Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  156559
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger