NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i norskdidaktikk (skriveforskning)

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med ca. 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis i norskdidaktikk med innretning mot skriving, skriveopplæring og/eller skrivevurdering.  

Norskseksjonen har for tiden 4 professorer, 2 dosenter, 14 førsteamanuenser, 2 førstelektorer, 8 universitetslektorer og 4 stipendiater. Ved seksjonen organiseres all undervisning og det meste av forskningsaktivitet i team. Det betyr at et godt arbeidsmiljø og samarbeid verdsettes høyt.

Norskemner inngår i de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanning, lektorutdanningen 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning og 2-årige mastergradstilbud i norskdidaktikk. NTNU tilbyr også videreutdanning i norsk for lærere i både grunnskole og videregående skole.

Institutt for lærerutdanning har to samarbeidende miljøer som særlig satser på skriveforskning og skrivevurderingsforskning, Fagseksjon for norsk og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning. Det forventes at vedkommende som tilsettes ønsker å samarbeide om pågående prosjekter og være initiativtaker til nye prosjekter i framtida. Stillingen er lagt til norskseksjonen. 

Arbeidsområder:

 • Undervisning innenfor instituttets ulike studieprogram etter gjeldende studieplaner, og arbeid med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også videreutdanning.
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innenfor aktuelt fagområde.
 • Praksisoppfølging.
 • Forskning innenfor eget fagområde og bidrag i relevante forskningsgrupper.
 • Forskningsformidling og populærvitenskapelig formidling.
 • Administrative oppgaver.
 • Faglig ansvar sammen med seksjonens øvrige vitenskapelig ansatte.

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk doktorgrad/ph.d. eller tilsvarende utenlandsk ph.d. i et relevant fagfelt. Relevante fagfelt inkluderer norsk, norskdidaktikk og anvendt språkvitenskap.
 • Dokumentert forskningskompetanse i skriving, skriveopplæring, skrivevurdering eller tilsvarende. Relevante publikasjoner ut over doktorgradsarbeid vil bli vektlagt.
 • Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
 • Gode norskferdigheter. Kvalifikasjoner i andre skandinaviske språk verdsettes.
 • Undervisningserfaring fra norsk skole og/eller annen relevant undervisningserfaring er ønskelig.
 • Erfaring med bruk av informasjonsteknologi i undervisningskontekst tillegges vekt.
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon for å bidra til godt faglig og sosialt miljø, bli tillagt stor vekt.

Ved vurderingen blir det lagt vekt på vitenskapelige arbeider med relevans for skole og/eller lærerutdanning. Publisering av forskningsresultater i anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler innenfor aktuelle fagområder vil bli tillagt vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. Det vil også bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. 

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, mastergrads- og doktorgradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stilling som førsteamanuensis kode 1011, lønnes med minimum årslønn kr. 515 200,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 515 200,- til kr. 713 600,-. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved å kontakte fagseksjonsleder Lennar Jølle, telefon + 47 73 55 90 77, lennart.jolle@ntnu.no eller instituttleder Torberg Falch, telefon + 47 993 93 691, torberg.falch@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR-seksjonen ved Brith-Eli åsland, brith.e.asland@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-223 

Søknadsfrist: 10.10.2018

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  156554
 • Intern-ID
  2018/23246
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger