NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i yrkespedagogikk

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med ca. 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning (ILU) er det ledig en 100 % fast stilling som Universitetslektor i yrkespedagogikk.

Stillingen ligger i fagseksjon for yrkesfagene, skoleutvikling og utdanningsledelse. Yrkesfag ved ILU omfatter pr. i dag undervisningstilbud på treårig bachelorutdanning for yrkesfaglærere (YFL) innenfor bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, og teknikk- og industriell produksjon. Vår virksomhet omfatter også yrkesdidaktikk på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-y), etter- og videreutdanning og master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon for yrkesfag.

Fagmiljøet for yrkesfag har for tiden seks fast ansatte i full stilling og seks deltidsstillinger som jobber med grunnutdanning. De faste stillingene omfatter en professor, en førsteamanuensisr, to førstelektorer og tre universitetslektorer. I tillegg er det en stipendiat og en professor II i fagmiljøet.

Arbeidsoppgavene knyttet til stillingen vil hovedsakelig være undervisning og veiledning av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon. I tillegg vil den som ansettes delta i utviklingsarbeid i eget team samt følge opp studenter i praksis.

Vi søker en medarbeider som inspireres av å drive med opplæring, har et engasjement for fag- og yrkesopplæring og bruker varierte arbeidsmetoder for å motivere studenter og kollegaer. Det er også viktig å være strukturert i arbeidet, og at man har et ønske om å bidra til at fagmiljøet skal lykkes i fellesskap.

Arbeidsområder:

 • Delta i gjennomføringen av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også etter- og videreutdanning.
 • Delta i utviklingsarbeid innen yrkesdidaktikk på teknikk- og industriell produksjon.
 • Administrative oppgaver.
 • Ivareta det faglige ansvaret sammen med fagmiljøets øvrige faglige tilsatte.
 • FoU innenfor eget fagområde og bidrag i relevante forskningsgrupper.

Kvalifikasjoner:

 • Til stillingen som universitetslektor kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innen yrkespedagogikk /yrkesdidaktikk og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis eller utviklingsarbeid av et visst omfang.
 • Det er ønskelig med fag/svennebrev i et fagbrevområde. Dybde og breddekompetanse ut over eget fag/svennebrev er en fordel, det samme er erfaring fra videregående opplæring innen yrkesfaglig utdanning.
 • Søkeren bør ha godkjent yrkesfaglærerutdanning; treårig yrkesfaglærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Det er ønskelig at den som tilsettes har jobbet innen yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring.
 • Erfaring med bruk av informasjonsteknologi i undervisningskontekst tillegges vekt.
 • Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon tillegges stor vekt. Vi søker en person som er selvstendig, løsningsorientert, sosial, samarbeidsvillig, utadvendt, kreativ og med motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Vurderinger av pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, erfaring fra undervisning, veiledning og praksisveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 600,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 416 600,- til kr. 623 900,- i 100 % stilling

Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må påregne endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.

Elektronisk søknad sendes via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Merk søknaden SU-232.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å hevende seg til instituttleder Torberg Falch, epost: torberg.falch@ntnu.no, tlf. 99393691, eller til fagseksjonsleder Anna Rapp, epost: anna.rapp@ntnu.no, tlf. 41363994.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å henvende seg til HR seksjonen ved Brith-Eli Åsland, brith.e.asland@ntnu.no.

Søknadsfrist: 10.10.2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  156548
 • Intern-ID
  2018/23265
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger