Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Vil du arbeide med spesialisthelsetjeneste i Norges største fylkesmannsembete?

Ledig fast stilling som assisterende fylkeslege

Helseavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell.
Det er besluttet at Fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud blir slått sammen 1. januar 2019, og det nye embetet vil dekke ca 35% av Norges befolkning. Dette vil blant annet kreve en ytterligere robust faggruppe innen arbeidet med spesialisthelsetjenesten som blir organisert i en egen seksjon med kontorsted Oslo. Seksjonen vil ha om lag 25 medarbeidere og ha ansvar både innen somatikk og psykisk helsevern og rus.

En av våre leger går over i annen stilling, og Helseavdelingen har derfor ledig fast stilling (100 %) som assisterende fylkeslege ved seksjon for spesialisthelsetjeneste.
Vi søker fortrinnsvis etter lege som er spesialist i barnesykdommer eller gynekologi og fødselshjelp, men søkere med spesialitet innen generell kirurgi, ortopedi og anestesiologi oppfordres også til å søke. Vi legger vekt på bred klinisk erfaring. Viktige personlige egenskaper er integritet, fleksibilitet, evne til tverrfaglig samarbeid og god skriftlig og muntlig formidlingsevne. For å innfri nasjonale krav om saksbehandlingstid, fordres det målrettet arbeid med god fremdrift og gjennomføringsevne. Personlig egnethet tillegges vekt.

Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i grenselandet mellom medisin og jus, trivelig arbeidsmiljø, gode sosiale vilkår med fleksibel arbeidstid og statlige pensjonsordninger samt kontorlokaler med sentral beliggenhet.

Den som tilsettes må regne med mulige endringer i arbeidsoppgaver i forbindelse med sammenslåingen til nytt embete.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål

 • å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning 
 • å rekruttere personer med ulik kulturell bakgrunn og personer med redusert funksjonsevne

Embetet er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv).

Stillingen lønnes som ass. fylkeslege, stillingskode 0774, (kr 800 000 - 850 000). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til: Fung seksjonssjef Kirsti Haakens tlf.: 22 00 37 12 / 472 97 633 fmoakha@fylkesmannen.no, eller fylkeslege Jan Petter Odden tlf.: 930 37 023 fmoajod@fylkesmannen.no .

Søknadsfrist: 23.09.2018

Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. september 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  156442
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger