Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i oppæringen er ett av ti nasjonale senter under Kunnskapsdepartementet. Departementet har delegert drift og oppfølging av sentrene til vertsinstitusjonene. Fremmedspråksenteret er en egen enhet ved Høgskolen i Østfold, og departementets forventninger til senteret er beskrevet her: //fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/fremmedspraksenteret/mandat

Målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten.

Vi ved Fremmedspråksenteret hjelper lærerne i skolen til å bli bedre lærere. Det gjør vi blant annet ved å samle og utarbeide varierte undervisningsopplegg som er knyttet opp mot gjeldende styringsdokumenter. Vi er engasjerte, kreative og dyktige didaktikkere med interesse for læring generelt, og i faget vårt spesielt. Hos oss jobber vi ofte i team på tvers av språkgrensene. Nå har du mulighet til å bli en del av dette flerspråklige arbeidsmiljøet.

Høgskolen er en de største tilbydere av engelsk og fremmedspråk (spansk, tysk og fransk) i grunnskolelærerutdanningen og i disiplinbasert lærerutdanning (bachelor, master og PPU).


Høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis i engelsk

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Østfold
 • Nettside
 • Kommune
  Halden
 • Arbeidssted
  Halden
 • Jobbnorge-ID
  156265
 • Intern-ID
  18/01196
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger