Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

 

 

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Universitetsbibliotekar/hovedbibliotekar - ref.nr. 18/03893

Ved NMBU Universitetsbiblioteket, Campus Ås, er det ledig fast 100 % stilling som universitetsbibliotekar/hovedbibliotekar med faglig ansvar for Biblioteket Sørhellinga.

 

NMBU Universitetsbiblioteket er en enhet i avdelingen Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid ved NMBU.  Universitetsbiblioteket skal gjennom tjenester og samlinger gi støtte til fremragende forskning og utdanning.  Gjennom kunnskapskilder, kunnskapsdeling og kunnskapsrom skal NMBU Universitetsbiblioteket bidra til å utvikle studenters og ansattes informasjonskompetanse og deltakelse i det vitenskapelige kunnskapssamfunnet. Universitetsbiblioteket har 20 tilsatte ved enheter på Campus Ås og Campus Adamstuen.

 

 

Arbeidsoppgaver

Biblioteket Sørhellinga ivaretar samlinger og tjenester for miljøvitenskap, naturforvaltning, realfag og teknologi.  Biblioteket har i dag fire medarbeidere, og det vurderes å tilsette studentassistenter på deltid.  Stillingen gir allsidige oppgaver innenfor forvaltning og utvikling av bibliotektjenestene og omfatter:

 • Faglig ansvar for Biblioteket Sørhellinga og koordinering av virksomheten.
 • Prosjektledelse og deltakelse i ulike prosjekter ved universitetsbiblioteket
 • Delta i utvikling og gjennomføring av tiltak knyttet til informasjonskompetanse for studenter og andre viktige brukergrupper.
 • Bidra til tilrettelegging av digitale og fysiske bibliotektjenester 
 • Oppgaver knyttet til kunnskapsdeling og Open Science ved universitetsbiblioteket.
 • Stillingen vil medføre utstrakt dialog med publikum, samarbeid med fakulteter og innenfor universitetsbiblioteket.

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

 • For tilsetting som universitetsbibliotekar kreves utdanning på masternivå.  Videre kreves bibliotekfaglig kompetanse gjennom utdanning eller relevant erfaring fra universitets- eller høgskolebibliotekKvalifiserte kandidater med godkjent doktorgrad eller som er vurdert kvalifisert til opprykk til førstebibliotekar etter departementets opprykksreglement tilsettes som førstebibliotekar.
 • For tilsetting som hovedbibliotekar kreves minimum bachelorutdanning innen bibliotek- og informasjonsfag fra høgskole eller universitet.  
 • Relevant tilleggsutdanning og/eller relevant bibliotekfaglig praksis vil bli tillagt vekt i tillegg til administrativ erfaring og faglig lederskap.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra stillingens ansvarsområder med særlig vekt på bibliotektjenester for de aktuelle fagområdene, publikumsarbeid og opplæring.
 • Det er ønskelig med gode it-kunnskaper
 • Stillingen forutsetter god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

Vi søker en kollega med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi ønsker at du bidrar med engasjement, initiativ og gir oss ideer for å utvikle universitetsbiblioteket i samarbeid med våre omgivelser. Du er selvstendig og kombinerer dette naturlig med å være del av teamet.  Vi søker en trygg formidler med utstrakt evne til tverrfaglig dialog.  

 

 

NMBU tilbyr:

Vi tilbyr et godt inkluderende arbeidsmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling.

 

 

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner som universitetsbibliotekar (kode 1199) lønnsramme 25, ltr. 54-66 (472 300-586 500), førstebibliotekar (kode 1200), lønnsramme 24, ltr. 60-72 (524 200 – 658 300) eller som hovedbibliotekar (kode 1077) ltr. 54-66 (472 300 -586 500). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales.

 

 

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved bibliotekdirektør Geir Arne Rosvoll, tlf: 67 23 04 12, geir.arne.rosvoll@nmbu.no

 

 

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 31.08.2018.

 

Dersom stillingen blir besatt av intern søker, vil det være ledig stilling som spesial-/hovedbibliotekar eller universitetsbibliotekar med arbeidsoppgaver innenfor områder som framgår av stillingsannonsen, særlig publikumstjenester og informasjonskompetanse. Stillingen vil ikke ha faglig ansvar for bibliotekenhet. Søkere bes oppgi i søknaden om de også er interessert i denne stillingen.  

 

 

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

 

 

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nettside
 • Kommune
  Ås
 • Jobbnorge-ID
  156177
 • Intern-ID
  18/03893
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger