Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV) har ansvaret for utvikling av et retningsgivende forsvarspolitisk grunnlag. Dette innebærer langsiktig og helhetlig politikkutvikling og planlegging for forsvarssektoren og blant annet utarbeidelse av analyser for valg og prioritering av fremtidige kapabiliteter. Videre har avdelingen ansvar for å gjøre tverrprioriteringer og utvikle forsvarssektoren.

 Avdelingen leder arbeidet med det fagmilitære råd i tillegg til langtidsplanene som forelegges Stortinget for beslutning. Gjennom etatsstyring av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), utvikling av FoU-strategier og porteføljestyring av FoU-prosjekter analyseres viktige utviklingstrekk av betydning for forsvarssektoren. Avdelingen koordinerer og legger til rette for flernasjonalt kapabilitetssamarbeid.

Seniorrådgiver - vikariat

 

 

Det ledige vikariatet som seniorrådgiver er tilknyttet Seksjon for forsvarsplanlegging. Seksjonen har helhetsansvaret for utredninger og analyser knyttet til forsvarssektorens langsiktige utvikling. Arbeidet innebærer blant annet å gjennomføre langsiktige analyser og utredninger av forsvarssektorens evnebehov, og skal bidra til å utforme ny politikk innenfor fagområdet. Avdelingen skal binde sammen ulike fagperspektiver som i sum utgjør forsvarssektorens politikk.Arbeidet med å utvikle langtidsplanene for forsvarssektoren ledes fra seksjonen. I dette arbeidet inngår regjeringsforankring av forsvarspolitikken og forsvarssektorens utvikling, og utarbeidelse av stortingsdokumenter. Seksjonen har også ansvar for kapabilitetsplanlegging og internasjonalt samarbeid knyttet til dette. Dette innebærer koordinering mellom nasjonal og internasjonal forsvarsplanlegging.

Den vi tilsetter må være forberedt på å bidra innenfor hele seksjonens portefølje, Som seniorrådgiver vil du få anledning til å bidra i utviklingen av våre kjerneleveranser, inkludert langtidsplanarbeidet for forsvarssektoren. Det kreves derfor stor interesse for, og god innsikt i forsvarspolitiske spørsmål.

Aktuelle kandidater har faglig tyngde innenfor seksjonens fagområder; god innsikt i forsvarspolitiske spørsmål, og erfaring med utredningsarbeid, samt gode analytiske evner. Det vil bli vektlagt at du forstår og lar deg engasjere av samfunnsoppdraget.

 

Ansvarsområde:

 • Bidra til utforming og beslutning av regjeringens politikk for forsvarssektoren

 • Utføre saksbehandling innenfor seksjonens ansvarsområder

 • Støtte statsrådens daglige virke

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant utdanning på masternivå

 • Gode analytiske evner, helhetsforståelse og høy arbeidskapasitet

 • God forståelse for departementets rolle som regjeringskontor og samspillet mellom politikk og embetsverk

 • Meget god skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • Evne til å skape resultater både alene og som del av et felleskap bestående av ulik kompetanse

 • Den som blir tilsatt må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

   

Vi tilbyr:

Som seniorrådgiver hos oss tilbys du utfordrende arbeidsoppgaver i et godt faglig miljø med både sivile og militære arbeidstakere, med store muligheter for å utvikle fremtidig politikk i forsvarssektoren. I tillegg kan vi blant annet tilby fleksitidsordning, kurs- og kompetanseutviklingstilbud, trening i arbeidstiden, samt gode pensjons- og låneordninger gjennom Statens pensjonskasse.

 

Stillingen er foreløpig et vikariat frem til 31.12.19, med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver,lønnsspenn kr 512 700-690 000 avhengig av erfaring og kompetanse. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Marianne Rafn Skuse, tlf. 23 09 64 45/91105125

 

Send elektronisk søknad via FDs jobbportal innen 22. august 2018.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Forsvarsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Forsvarsdepartementet
 • Jobbnorge-ID
  156163
 • Intern-ID
  18/39
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger