Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, og har ansvar for å drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene.

Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og har 490 medarbeidere. Seksjon for innkjøp har åtte medarbeidere og er en av fire seksjoner i forvaltningsavdelingen. Stortinget kjøper årlig varer og tjenester for ca. 400 millioner kroner, i et samarbeid mellom linjeorganisasjonen og seksjon for innkjøp. Seksjonen har overordnet ansvar for gjennomføring av alle anskaffelser over kroner 100 000 i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Seksjonen gir råd og veiledning innen innkjøpsområdet og oppfølging av kontrakter. Seksjonen har videre ansvar for ehandel.

Stortinget søker rådgiver/seniorrådgiver innen anskaffelser og kontraktsoppfølging

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Stortinget
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  156157
 • Intern-ID
  2018/2909
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger