Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyret, og har ansvar for å drifte og modernisere Stortingets bygninger og systemer på en måte som ivaretar de historiske verdiene.

Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og har 490 medarbeidere. Seksjon for innkjøp har åtte medarbeidere og er en av fire seksjoner i forvaltningsavdelingen. Stortinget kjøper årlig varer og tjenester for ca. 400 millioner kroner, i et samarbeid mellom linjeorganisasjonen og seksjon for innkjøp. Seksjonen har overordnet ansvar for gjennomføring av alle anskaffelser over kroner 100 000 i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Seksjonen gir råd og veiledning innen innkjøpsområdet og oppfølging av kontrakter. Seksjonen har videre ansvar for ehandel.

Stortinget søker rådgiver/seniorrådgiver innen anskaffelser og kontraktsoppfølging

Vi søker etter en dyktig medarbeider med erfaring med gjennomføring av IT-anskaffelser og kontraktsoppfølging.


Ansvar og hovedoppgaver

Som innkjøper i Stortinget vil din hovedoppgave være å gjennomføre anskaffelser og drive kontraktsoppfølging. Innkjøper fungerer som prosessleder i gjennomføring av anskaffelser.


Stillingshaver skal primært gjennomføre anskaffelser og kontraktsoppfølging innen IT-området, men andre kategorier må påregnes.


Videre må du delta i utviklingsarbeid innen anskaffelsesområdet på prosess, rutiner, maler og verktøy. Du vil også ha oppgaver innen rapportering og utarbeidelse av innkjøpsanalyser.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Det kreves relevant utdanning fra universitet/høyskole på masternivå, fortrinnsvis innen rettsvitenskap eller økonomi. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning. For rådgiverstilling kreves det minimum fire års relevant yrkeserfaring og for seniorrådgiver kreves det minimum seks års relevant yrkeserfaring.


Du har god kunnskap om lov- og forskrift om offentlige anskaffelser og god skriftlig og muntligfremstillingsevne på norsk. Det er en fordel om du har kjennskap til norske standardavtaler, særlig SSA-standardene.


Vi ser etter deg som er løsningsorientert, strukturert, har gjennomføringsevne og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.


Du bør ha evne til, og interesse for, å samarbeide på tvers av fagområder og arbeide selvstendig, samtidig som du liker å være en del av et team.


Våre verdier er hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i Stortinget. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå konfidensielt.


Vi kan tilby
Vi kan tilby en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø, med en unik arbeidsplass sentralt beliggende i Oslo sentrum.


Stillingen lønnes som rådgiver i lønnstrinn 60 - 70, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring, og utgjør for tiden kr 517 300 - 623 500 per år eller som seniorrådgiver i lønnstrinn 68 - 78, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring, og utgjør for tiden kr 599 800 - 745 200. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse.


For stillingen gjelder seks måneders prøvetid. Tiltredelse etter avtale.


Stortingets administrasjon har sluttet seg til avtalen om et inkluderende arbeidsliv og vil legge arbeidsforholdene til rette ved behov. I samsvar med offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.


Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Bente Thori-Aamot, telefon 932 52 652.


Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk stillingen" innen 26. august 2018. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, N-0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Stortinget
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  156157
 • Intern-ID
  2018/2909
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger