KORO skal sikre at flest mogleg skal kunne oppleve kunst av høg kvalitet i offentlege inne- og uterom over heile landet og ved norske utanriksstasjonar. Kjernen i KORO si verksemd er produksjon, formidling og forvalting av kunst i statlege nybygg, i eldre statsbygg og i bygg som statlege verksemder har langsiktige leigeavtaler i. I tillegg gir KORO tilskot, produksjonsstøtte og annan kompetansebistand til kunstprosjekt i kommunale bygg og offentlege miljø i lokalsamfunn over heile landet. KORO fungerer også som nasjonalt kompetansesenter og utviklingsaktør for kunst i offentlege rom.

 

KORO held til i Oslo og har i dag totalt 17 tilsette.  For meir informasjon om organisasjonen og oppgåvene, sjå www.koro.no.

Direktør for KORO – Kunst i offentlege rom

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kulturdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  156045
 • Intern-ID
  KUD 18/4242
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Se mer

Finn andre stillinger