Fylkesmannen er kongens og statens representant i fylket. Vi jobber for at kommunene skal etterleve den nasjonale politikken, og at rettsikkerheten til innbyggerne er godt ivaretatt.

Fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland er i fusjon og blir Fylkesmannen i Innlandet den 1. januar 2019. Fylkesmannen i Innlandet har 250 samfunnsengasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere. Kontorsted er Lillehammer og Hamar.

JURIST

Fylkesmannen i Oppland, kontorsted Lillehammer, har ledig fast stilling som

 

JURIST

 

Stillingen er lagt til oppvekst- og utdanningsavdelingen (enhet for barnehage og opplæring fra 2019)

 

Avdelingens ansvars- og arbeidsområde spenner fra barnehage, grunnskole og videregående opplæring til voksenopplæring.

 

Fylkesmannen er bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og utdannings- og barnehagesektoren på kommunenivået, og skal medvirke til at den nasjonale barnehage – og opplæringspolitikken blir fulgt opp av barnehagemyndighet og barnehageeiere i kommunene og av kommunale, fylkeskommunale og private skoleeiere.

Stillingen er i utgangspunktet knyttet til barnehage - og grunnopplæringsfeltet, men den som tilsettes må være forberedt på å kunne løse andre oppgaver i avdelingen/embetet.

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Klagesaksbehandling og tilsynsvirksomhet
 • Informasjons-, veilednings- og utviklingsoppgaver overfor kommunene
 • Bidra til kvalitets- og kompetanseutvikling i grunnopplæringen

Vi søker deg med:

 • Master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen
 • Kompetanse og erfaring innen utdanningsrett, barnehagerett, forvaltningsrett og kommunalrett
 • Erfaring fra veiledning og klagesaksbehandling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode formidlings- og samhandlingsevner samt evne til aktiv deltakelse i utadrettet virksomhet
 • Resultatorientert arbeidsform

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Vi vil gjerne at du i søknaden oppgir om du også kan være interessert i et vikariat dersom dette blir ledig.

 

Fylkesmannen kan tilby:

 • Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, tverrfaglig samarbeid, trivsel og tillitsbasert ledelse
 • Avlønning som rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364), kr 450 000 – 600 000, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Ingrid Bøe på tlf. 61 26 61 20 / 971 86 602 eller underdirektør Lovise Irene Hansen, tlf. 61 26 61 24/411 08 043. Faglige spørsmål kan også rettes til jurist Jon Kristian Sørmo på tlf 61 26 61 22 / 482 45 340.

 

Fylkesmannen i Oppland er en virksomhet i utvikling og det tas forbehold om endring i organisering og stillingenes oppgaver. Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf offentlighetslovens § 25.

 

Søknad sendes via Jobbnorge.no. Mottatte attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

 

Søknadsfrist: 23. august 2018

 

Nærmere informasjon om embetet finnes på http://www.fylkesmannen.no/oppland

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oppland
 • Nettside
 • Kommune
  Lillehammer
 • Arbeidssted
  Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  155918
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger