Fylkesmannen er kongens og statens representant i fylket. Vi jobber for at kommunene skal etterleve den nasjonale politikken, og at rettsikkerheten til innbyggerne er godt ivaretatt.

Fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland er i fusjon og blir Fylkesmannen i Innlandet den 1. januar 2019. Fylkesmannen i Innlandet har 250 samfunnsengasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere. Kontorsted er Lillehammer og Hamar.

RÅDGIVER/SENIORRÅDGIVER - grunnopplæring

Fylkesmannen i Oppland, kontorsted Lillehammer, har ledig fast stilling som

 

RÅDGIVER / SENIORRÅDGIVER

– grunnopplæring

 

Fylkesmannen fikk fra 1. august 2017 en ny oppgave som håndhevingsmyndighet for elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø. Oppdraget består i å ta stilling til om skolens aktivitetsplikt er oppfylt og eventuelt fatte vedtak om tiltak som skolen skal gjennomføre. Fylkesmannen er også pålagt å veilede skoler og skoleeiere om hva denne plikten innebærer.

Den utlyste stillingen vil ha sitt hovedarbeidsområde innenfor håndhevingsordningen, men vil også kunne bli tillagt andre oppgaver.

 

Stillingen er lagt til oppvekst- og utdanningsavdelingen (enhet for barnehage og opplæring fra 2019). Avdelingens ansvars- og arbeidsområde spenner fra barnehage, grunnskole og videregående opplæring – til voksenopplæring.

 

Fylkesmannen er bindelegget mellom Utdanningsdirektoratet og skole- og barnehagesektoren og skal bidra til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp.

 

Stillingens hovedansvar er:

 • Klagesaksbehandling og tilsynsvirksomhet
 • Informasjons-, veilednings- og utviklingsoppgaver overfor kommunene
 • Bidra til kvalitets- og kompetanseutvikling

Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområder.

Vi søker deg med:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra skolesektoren
 • God kjennskap til regelverket på grunnskoleområdet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode formidlings- og samhandlingsevner samt evne til aktiv deltakelse i utadrettet virksomhet
 • Resultatorientert arbeidsform

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 

Fylkesmannen kan tilby:

 • Et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, tverrfaglig samarbeid, trivsel og tillitsbasert kultur og ledelse.
 • Avlønning som rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364), kr 450 000 – 600 000, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Ingrid Bøe på tlf. 61 26 61 20 / 971 86 602 eller underdirektør Lovise Irene Hansen, tlf. 61 26 61 24/411 08 043. Faglige spørsmål kan også rettes til jurist Jon Kristian Sørmo på tlf 61 26 61 22 / 482 45 340.

 

Fylkesmannen i Oppland er en virksomhet i utvikling og det tas forbehold om endring i organisering og stillingenes oppgaver. Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Prøvetiden er 6 måneder.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf offentlighetslovens § 25.

 

Søknad sendes via Jobbnorge.no. Mottatte attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

 

Søknadsfrist: 23. august 2018

 

Nærmere informasjon om embetet finnes på http://www.fylkesmannen.no/oppland

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oppland
 • Nettside
 • Kommune
  Lillehammer
 • Arbeidssted
  Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  155917
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger