NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Leder for HR-seksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap søker etter seksjonssjef (kode 1211) i fast 100% stilling.

Vi søker en samlende og inkluderende leder til stillingen som seksjonssjef for HR-seksjonen. Seksjonssjefen er ansvarlig for HR-arbeidet ved fakultetet. I dette ligger både en strategisk og en operativ rolle. Vi søker en leder som er motivert for bredden i stillingen som innebærer ledelse av seksjonen og av HR som funksjonsområde på hele fakultetet. Seksjonssjefen skal være fakultetets støttespiller i HR-faglige saker. Samtidig skal seksjonssjefen ha løpende overordnet ansvar for saksbehandling, lederstøtte, utredning og rapportering innen HR- og HMS- området ved fakultetet. Seksjonssjefen vil ha personalansvar for de, per i dag 18, ansatte i HR-seksjonen.

Fakultetet er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte, nærmere 7000 studenter og et totalbudsjett på ca. 1,4 mrd. kroner. Fakultetet har stor forskningsaktivitet finansiert av eksterne kilder og dette gir et stort antall rekrutterings- og forvaltningssaker knyttet til HR-området. Fakultetet har campus både i Trondheim, Levanger, Ålesund og Gjøvik. Arbeidssted er Trondheim. For mer informasjon om fakultetet se https://www.ntnu.no/mh.

Seksjonens ansvarsområder omfatter blant annet rekruttering, ansettelse, personalforvaltning, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og HMS. Seksjonen er én av fire seksjoner i fakultetets fellesadministrasjon og har en stabs- og servicefunksjon overfor fakultetets ledelse, instituttene og de ansatte ved fakultetet.

Ansvarsområder:

 • ledelse og utvikling av HR-seksjonens ansatte
 • delta i strategisk kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
 • rådgiving til fakultets- og instituttledelse innenfor HR- og HMS-området
 • sikre godt samarbeid om fagfeltet mellom seksjonene og instituttene
 • sørge for at praksis er i tråd med lov- og avtaleverk

Stillingen rapporterer direkte til administrativ leder ved fakultetet.

Ønsket bakgrunn og kompetanse:

 • høyere utdanning på mastergradsnivå er ønskelig. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved dokumentert relevant og omfattende erfaring i kombinasjon med utdanning på minimum bachelornivå
 • relevant ledererfaring med personalansvar
 • erfaring fra organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling er ønskelig
 • likestilling- og mangfoldkompetanse vil være en fordel
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav
 • kompetanse på lov- og avtaleverk
 • erfaring fra HMS-arbeid
 • kjennskap til og bevissthet om likestillingsarbeid i kunnskapsorganisasjoner

I tillegg legger vi vekt på:

 • åpen, inkluderende og motiverende lederstil
 • evne til å se den enkelte medarbeider og opptre støttende og motiverende
 • evne til å tåle og trives med høyt arbeidstempo kombinert med komplekse arbeidsoppgaver
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til relasjonsbygging
 • evner til å forstå sammensatte og komplekse problemstillinger
 • egenskaper som initiativrik, entusiastisk, systematisk, fleksibel og løsningsorientert

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og gode samarbeidsevner.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Stilling som seksjonssjef (kode 1211) lønnes med minimum årslønn kr. 443 900. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 650 200 – 769 100 per år. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad skrives og sendes elektronisk via denne siden (jobbnorge.no) innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Rettkjente kopier av vitnemål og attester kan kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en fås ved å henvende seg til:
Administrativ leder Rannveig Tellemand Storeng, mob. +47 90180412, e-post: rannveig.t.storeng@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
Rådgiver/partner i Search House Eilif Solem, mob. +47 99220202, e-post: solem@searchhouse.no

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 26.august 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  155866
 • Intern-ID
  2018/24674
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger