Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Tre faglig utfordrende stillinger som rådgiver/seniorrådgiver

 

Vi søker etter jurist/pedagog/barnevernfaglig/person med kompetanse på adferdsproblematikk/statsviter eller person med økonomisk/administrativ bakgrunn til varierte arbeidsoppgaver ved Utdanning- og barnevernsavdelingen.

Stillingene er faste, men det kan være aktuelt med ettårige engasjement om vi skulle ha interne søkere som får fast tilsettelse.

Stillingene ønskes tiltredelse snarest.

 • Vi ønsker medarbeidere med:
 • Utdanning på masternivå innen jus.
 • Utdanning på masternivå innenfor pedagogikk/barnevernsfaglig/adverdsproblemstikk.
 • Utdanning på masternivå innenfor statsvitenskap/økonomi/adminitrasjon kan også være aktuelt.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Erfaring fra arbeid med barnevern, barnehage og skole.   

For alle stillingene gjelder krav om at medarbeider:

 • Kan arbeide selvstendig, kan samarbeide godt i team og mestre omstillinger
 • Har en god skriftlig og muntlig fremstilling.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Jobbene forutsetter at du er fleksibel og kan utføre noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver. Fylkesmannen har innført fleksitid og sommertid for de ansatte.

Avdelingen har for tiden kontorplasser både i Kristiansand og Arendal, men den som tilsettes blir tilsatt i Arendal. Det er bestemt at Fylkesmannen skal lokaliseres i nye lokaler i Arendal og det antas at de vil stå ferdige oktober 2020. Inntil nytt bygg er ferdig kan vi være fleksibel i forhold til arbeidsplass i Kristiansand eller Arendal

Avdelingen utfører delegerte arbeidsoppgaver på vegne av flere departementer, i hovedsak Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. Relevante arbeidsoppgaver er tilsyn, tilskott, eksamen, klagesaksbehandling og veiledning.

 

Vi ønsker i størst mulig grad å representere mangfoldet i samfunnet, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Arbeidsplassen er lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stillingen som rådgiver i stillingskode 1434, med årslønn kr. 456 900 – kr. 544 400). Spesielt kvalifiserte søkere vil vi vurdere tilsetting som seniorrådgiver i stillingskode 1364, kr. 524 400 – 576 100. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første 6 månedene er prøvetid.

Søknadsfrist: 25.08.2018

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan rettes til utdanningsdirektør Tore K Haus. tlf. 38176261 eller assisterende avdelingsdirektør Aase Kiledal, tlf. 38176270.

 

Vitnemål og attester legges ved den elektroniske søknaden. Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søker dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal
 • Arbeidssted
  Arendal
 • Jobbnorge-ID
  155698
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger