NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Postdoktor i fabrikasjons, funksjonalisering og karakterisering av nanofibrillær cellulose

Ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, er det ledig en stilling som postdoktor innenfor fagområdet mikro/nanofibrillær cellulose og lignende materialer til bruk i utvikling av nye avanserte materialer og til anvendelser innen kjemisk prosessteknologi. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling.

Om instituttet
Institutt for kjemisk prosessteknologi har en bred faglig plattform innenfor fagområdene katalyse, kolloid og polymerkjemi, miljø- og reaktorteknologi, prosess-systemteknikk, bioraffineri og fiberteknologi.

Nærmere opplysninger om instituttet finnes på Internett: http://www.ntnu.no/kjempros

Om stillingen
Stillingen er 3-årig og knyttet til utvikling av nye bærekraftige løsninger for kjemisk prosessering basert på utvikling og karakterisering av fiberbaserte materialer som kan øke separasjonsevne, fungere som funksjonelle templater og endre overflate-kolloid-egenskaper ved systemene. Samarbeid med NTNU Nanolab og koordinering av instituttets aktiviteter innen materialkarakterisering vil inngå i forskningsdelen.

Utover forskningsaktiviteten på 2 år omfatter stillingen ett års pliktarbeid for instituttet. Pliktåret vil foruten undervisning og veiledning innbefatte et betydelig oppdrag med forskningsformidling av instituttets forskning og utvikling av konsepter for bærekraftige løsninger. Til stillingen ligger også et særlig ansvar for å bidra til instituttets formidling og profilering.

Kvalifikasjoner
Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er kvalifisering for arbeid i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen kreves avlagt doktorgrad i kjemisk prosessteknologi innen cellulosefiberteknologi med utstrakt kjennskap til mikro-/nanomaterialbaserte karakteriseringsteknikker spesielt innen mikroskopiering (AFM, SEM, FIB/SEM, CLSM).

Kandidaten må kunne fremvise gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Kandidater til stillingen må kunne vise til betydelig kunnskap om og erfaring fra vitenskapsformidling både i fagfellefora og populærvitenskapelige kanaler.

Personlige egenskaper og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Gode referanser er en forutsetning for ansettelse.

Lønns- og arbeidsforhold
Vi tilbyr:
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø.
• Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
• Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den som blir tilsatt må rette seg etter de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende nasjonale retningslinjer for ansatte ved universiteter og høgskoler. På bakgrunn av et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Jens-Petter Andreassen ved Instituttet for kjemisk prosessteknologi på tlf. 73594209, e-post: jens-petter.andreassen@ntnu.no

Om søknaden
Søknad vedlagt CV, attester og bekreftede kopier av vitnemål sendes elektronisk via denne siden. Søknader som sendes på annen måte vil ikke bli vurdert.

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søkerne ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen, må følge søknaden.  Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Stillingens referansenummer er: 2018/22947 (NV-88/18)

Søknadsfrist: 24.07.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  155591
 • Intern-ID
  2018/22947
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger