Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.


Naturforvaltningsavdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling samt forvaltningsoppgaver innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv. Kunnskaps- og globalseksjonen har ansvar for å lede og koordinere arbeidet med forskning og høyere utdanning, miljødata, miljøovervåking, i departementet. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med tverrgående, internasjonalt miljøsamarbeid.

Har du lyst til å være med å forme utviklingen av det globale miljøarbeidet?

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 20
 • Jobbnorge-ID
  155530
 • Intern-ID
  KLD38/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger