Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. 


22. juli-senteret er et læringssenter som er lokalisert i Høyblokka. 22. juli-senterets mandat er å undervise og formidle hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, til elever fra 9. trinn og oppover, samt øvrige besøkende. Læringssenteret åpnet for publikum 22. juli 2015.

Verter (konsulent) i 22. juli-senteret

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har tre ledige stillinger i 22. juli-senteret:

 • Vert i ca. 18 %-stilling – vikariat i 6 mnd

 • Tilkallingsverter

   

  Verten skal jobbe annenhver helg, samt ved behov i ferier og ukedager Tilkallingsvertene vil jobbe på timesbasis ved behov.

 Arbeidsoppgaver:

 • Ta imot og tilrettelegge for besøkende

 • Formidling til besøkende

 • Undervise skoleklasser

 • Bistå i daglig drift av 22. juli-senteret

 • Delta på relevante møter i forbindelse med undervisning og annet knyttet til 22. juli-senteret

 

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Du må ha høyere utdanning, minimum 60 studiepoeng

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk

 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med snarlig tiltreden, samt mulighet til å jobbe sommersesong.

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, for eksempel innenfor kulturminneforvaltning, museologi, kulturhistorie, historie, etnologi, samfunnsfag, pedagogikk eller tilsvarende

 • Det vil være en fordel med relevant arbeidserfaring fra museum eller tilsvarende virksomhet, gjerne undervisning eller formidling

 • God forståelse og brukerferdigheter innen nett og sosiale medier

 • Å beherske flere språk muntlig vil være positivt

 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • God serviceinnstilling

 • Like å møte mennesker

 • Initiativrik

 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

 • Gode pedagogiske evner

 • Empatisk og trygg på seg selv

 • Stillingene medfører mye direkte kontakt med besøkende. Personlig egnethet vil derfor vektlegges høyt.

   

Andre opplysninger:

Stillingen medfører helgearbeid annenhver helg, og ved behov vil man kunne jobbe på timesbasis i ferier og ukedager (ca. 18 % stilling)

 

Tilkallingsvikaren vil jobbe på timesbasis ved behov, i ukedager, helger og ferier

Informasjonssenteret vil være åpent hver dag kl.10.00-17.00, med unntak av søndager med åpningstid fra 12.00-16.00. Arbeidstiden er knyttet opp mot senterets åpningstider. Åpningstid vil bli vurdert opp mot besøkstall, og kan ved behov bli endret.

 

Lønn:

Verter i deltidsstilling lønnes som 1065 konsulent i spennet kr 366 800 - 428 500 per år.

Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Lønnsinnplassering skjer etter dokumentert arbeidserfaring.

 

Som ansatt i DSS har du:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse

 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag

 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet

 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

 • For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger ved: Tjenesteansvarlig Anne Lene Andersen, 970 22 512,

Anne-Lene.Andersen@dss.dep.no eller seksjonssjef Tone Jorde, 992 79 249

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  155467
 • Intern-ID
  DSS-2018-34
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger