Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har i dag ca. 140 medarbeidere.

Justis- og kommunalavdelingen har 22 ansatte som utfører oppgaver som hører inn under 7 departementer og 4 direktorater. Overordnede mål for avdelingens arbeid er effektiv saksbehandling med god kvalitet, og kompetent juridisk veiledning og støtte til kommunene. Avdelingen skal også bidra til at Fylkesmannen i Troms har et godt omdømme innenfor sine ansvarsområder.

Rådgiver / seniorrådgiver i kommuneøkonomi

Er du en økonom med sterke analytiske ferdigheter?

Har du økonomisk utdanning, og interesse og kompetanse til å veilede og støtte kommunene? Da er du kanskje den vi leter etter. Vi ser gjerne at du har erfaring fra offentlig forvaltning.


Arbeidsbeskrivelse

Kommuneøkonomi er et sentralt fagfelt i kommunedialogen, og er av stor betydning for både embetet og kommunene. Avdelingens to rådgivere i kommuneøkonomi har det faglige ansvaret for Fylkesmannens oppfølging og analyse av kommunal økonomi, inkludert veiledning og informasjon overfor kommunene.

Stillingen inneholder en del utadrettet arbeid og utstrakt kontakt med administrativ og politisk ledelse i kommunene i Troms. Sentralt i arbeidet er å veilede og støtte kommunene og utvikle den kommunale kompetansen innenfor kommuneøkonomi. Et av resultatmålene er å øke bruken og kvaliteten på KOSTRA-analyser både i kommunene og internt i embetet.

I arbeidsoppgavene inngår blant annet kontroll og gjennomgang av kommunenes årsbudsjett, økonomiplaner og regnskap. Det samme gjelder oppfølging av kommuner i økonomisk ubalanse og godkjenning av kommunale låneopptak og kommunale garantivedtak. En sentral del av arbeidet er informasjon og veiledning om bl.a. kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, kommunelovens økonomibestemmelser og KOSTRA.

Andre viktige oppgaver er økonomiske analyser og utvikling og ajourføring av embetets publikasjoner samt tildelning av kommunale skjønnsmidler. Kompetanseutviklingstiltak overfor kommunene er også en del av jobben. I tillegg til disse oppgavene vil du bistå avdelingens vergemålsenhet med utføring av arbeidsoppgaver i Agresso.


Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Økonomisk utdanning på masternivå fra høyskole/universitet. Erfaring med kommunal økonomi og forvaltning vil bli vektlagt. Særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder kan i unntakstilfeller veie opp for utdanningskravet.

Stillingen krever god formidlingsevne og gjennomføringskraft for å oppnå resultat. Stillingen krever også stor selvstendighet i oppgaveløsning og fremdrift. I tillegg må man ha analytiske evner, være fremoverlent, fleksibel og løsningsorientert. Den som søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Det er viktig at den som blir ansatt har en god forståelse av Fylkesmannens rolle og organisasjon. Personlig egnethet vil også bli vektlagt, og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling.

Vi kan tilby
• Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
• Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
• Lønn som rådgiver eller seniorrådgiver fra kr 508 800 til kr 600 200 pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.
• Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
• Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
• En aktiv velferdsforening for ansatte
• Et hyggelig arbeidsmiljø


Generelt for stillingen

Vi gjør oppmerksom på at fylkesmannsembetet er inne i en omstillingsprosess grunnet sammenslåing av fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. Stillingens innhold kan bli endret som følge av sammenslåingen. Arbeidssted vil være Tromsø. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Prøvetiden er 6 måneder. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen, tlf. 77 64 20 40 / 41 47 04 66, eller på e-post fmtrjpa@fylkesmannen.no. Vi viser også til vår internettside www.fylkesmannen.no/Troms og vår facebookside. Vi foretrekker at du søker elektronisk via Jobbnorge. Du må legge ved relevante vitnemål og attester.

Søknadsfrist er 31. august.

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Arbeidssted
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  155466
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger