NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for konstruksjonsteknikk

Avdelingsingeniør med kjemibakgrunn 50 % stilling (IV 208/18)

 

Ved institutt for konstruksjonsteknikk er det ledig 50 % fast stilling som avdelingsingeniør.

 

Instituttet har nærmere 50 fast ansatte, derav 25 i faste vitenskapelige stillinger. I tillegg omfatter staben stipendiater/PhD-studenter, studentassistenter og prosjektansatte. Totalt er nærmere 150 personer tilknyttet instituttet. Instituttet har store og godt utrustede laboratorier med omfattende undervisnings- og forskningsaktivitet. Laboratoriegruppen består 10 personer med kompetanseområder innenfor de områder instituttet arbeider med. Disse spenner fra PhD-grad til ingeniør og tekniker/mekaniker-nivå. Instituttet vil i stor grad legge til rette for utvikling av de laboratorieansatte. Stillingen rapporterer til laboratorieleder Odd Nerdahl.

 

 

For nærmer opplysninger om instituttet og dets aktiviteter viser vi til våre internettsider: http://www.ntnu.no/kt


Arbeidsoppgaver:

 • Drift av kjemi- og utstyrslaboratorier inkludert å gjennomføre forsøk
 • Forestå opplæring i bruk av kjemilaboratorier med tilhørende utstyr

 • Innkjøp, lagring, bruk og avfallshåndtering av kjemikalier

 • Ansvar for instituttets stoffkartotek (ECO-online)

Krav for stillingen:

 • Utdanning fra universitet/høyskole innen kjemi, minimum tilsvarende bachelorgrad. Annen relevant utdannelse og/eller realkompetanse kan bli vurdert til å kompensere for manglende formalutdanning.

Vi søker deg som:

 • Har kunnskap innenfor relevante prøvningsmetoder

 • Er serviceinnstilt og vise fleksibel

 • Har gode evner til problemløsning

 • Jobber godt i sammen med andre, og samtidig kunne jobbe selvstendig

 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har gode norsk og engelskkunnskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt 

Lønns- og ansettelsesvilkår:

Stilling er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1411 eller 1085 avdelingsingeniør, normal avlønning er brutto kr 421 700 – 505 800 pr. år. Stillingstype og avlønning er avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Vi tilbyr: 

Som ansatt ved NTNU har du tilgang til en rekke goder. Disse omfatter alt fra kurs- og andre opplæringstiltak, pensjons- og forsikringsordninger, muligheter for fleksibel arbeidstid, samt ulike rabatter og tilbud.

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver

 • Pensjonsavtale i Statens pensjonskasse

 • Boliglån i Statens pensjonskasse

 • Mulighet for trening i arbeidstiden 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til senioringeniør Odd Nerdahl, tlf. 92 82 98 28, e-post: odd.nerdahl@ntnu.no , eller kontorsjef Kjell Ove Slutås, tlf. 99 09 63 96. e-post: kjell.slutas@ntnu.no

  

Søknad med CV og evt. andre vedlegg bes sendt elektronisk via www.jobbnorge.no. - ref. nr: IV- 208/18

 

Godkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidater som stiller til intervju.

 

Søknadsfrist: 10 August 2018

 

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for konstruksjonsteknikk
 • Jobbnorge-ID
  155358
 • Intern-ID
  2018/20985
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger