NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultetet for ingeniørvitenskap
Utdanningsseksjonen

Seniorkonsulent i utdanningsseksjonen ved IV (IV-2017/18)

Ved fakultet for ingeniørvitenskap (IV) er det ledig ett års vikariat som studiekonsulent i utdanningsseksjonen fra 15. september 2018. Arbeidssted er fakultetsadministrasjonen som er en stabs- og servicefunksjon for studenter, ansatte og ledelse ved IV. Fakultetsadministrasjonen består av ca. 40 medarbeidere med oppgaver innen administrasjon av utdanning, forskning, HR og økonomi. Stillingen rapporterer til seksjonssjef for utdanningsseksjonen.

 

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr over 30 ulike studieprogram og har omkring 1300 ansatte og 6200 studenter. IV er med dette et av NTNUs største fakulteter. Fakultetet består av 8 institutter, og er i tillegg ansvarlig for 3 forskningssentre. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor bachelor, sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge, og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt.

 

Utdanningsseksjonen, hvor det i dag er 14 ansatte, har ansvaret for å følge opp studieprogramporteføljen og studentene i samarbeid med studieprogrammene og instituttene. Videre bidrar utdanningsseksjonen til utvikling av studieområdet for hele NTNU gjennom deltagelse i ulike prosjekter. I tillegg er kommunikasjonsenheten organisert under utdanningsseksjonen.

 

Arbeidsoppgaver for stillingen:

 • Studiekonsulent med sekretærfunksjon for studieprogramutvalg- og råd
 • Studieveiledning og informasjon
 • Saksbehandling
 • Studieplanarbeid

 Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

 

Krav for stillingen:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå, utdanning på masternivå kan bli foretrukket. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevante IT-kunnskaper og god systemforståelse

 Det er ønskelig at du har:

 • Relevant erfaring fra studieadministrasjon og studieadministrative systemer
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren

I tillegg ønsker vi oss en person som:

 • Viser initiativ og opptrer løsningsorientert
 • Kommuniserer og samarbeider godt
 • Har god arbeidskapasitet, er selvstendig, strukturert og har gjennomføringsevne
 • Er serviceinnstilt og imøtekommende ovenfor studenter og medarbeidere

 Motivasjon, interesse og personlig egnethet for stillingen vektlegges.

 

Lønn og vilkår:

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1363 seniorkonsulent, normal avlønning er brutto kr 456 900 – 586 500 pr. år. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

 

Vi tilbyr:

Et fakultet i kraftig utvikling og vekst gjør IV-fakultetet til en spennende arbeidsplass. Teamarbeid står sentralt i et godt arbeidsmiljø preget av løsningsfokus og god service overfor studenter og institutter.

 

Som ansatt ved NTNU har du tilgang til en rekke goder. Disse omfatter alt fra kurs- og andre opplæringstiltak, pensjons- og forsikringsordninger, muligheter for fleksibel arbeidstid, samt til ulike rabatter og tilbud.

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En hyggelig arbeidsplass på Gløshaugen med dyktige og engasjerte kolleger
 • Fleksitidsordning

 

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

Nærmere opplysninger om stillingen vil du får ved å henvende deg til seksjonssjef Gunnhild Sekkenes Hatlen, tlf. 73595503 / 97980092.

 

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via denne siden, merket med ref.nr. IV-207/18.

 

Rettkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju.

 

Søknadsfrist: 05.08.2018.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Fakultetet for ingeniørvitenskap
 • Jobbnorge-ID
  155356
 • Intern-ID
  2018/19267
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger