Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Kulturrådet ble opprettet i 1965. I dag omfatter virksomheten Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde, museumsvirksomhet, FoU, kulturøkonomi og internasjonalt samarbeid. Kulturrådet har ca. 120 ansatte og har kontorer i Oslo, Bodø  og Trondheim.

Seniorrådgiver kulturøkonomi – 3-årig prosjektstilling ved Museumsseksjonen i Bodø

Denne stillingen er ikke aktiv.