Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Kommunalavdelingens hovedoppgaver er arbeid med plan- og bygningsloven, vergemålsloven, lov og forskrift om fri rettshjelp, kommuneloven og kommuneøkonomi. I tillegg er det arbeidsoppgaver knyttet til forvaltningsloven, offentlighetsloven. En rekke andre forvaltningsoppgaver er også lagt til Kommunalavdelingen. Avdelingen har idag 15 ansatte.

Rådgivere, vergemål, 2 stillinger

Fylkesmannen har ledig 2 vikariater. Vikariatene er ledig i 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 måneder.Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stillingen vil i hovedsak vil ha følgende arbeidsoppgaver:

Saksbehandling innen avdelings arbeidsområder, primært ift vergemålsområdet
Øvrige oppgaver innen avdelingens ansvarsområder må påregnes

Utdanningsnivå

Ulik fagbakgrunn kan være aktuell, som helsefag, sosialfag, økonomi, administrasjon, men annen relevant utdannelse/praksis kan være aktuell. Vedkommende bør ha utdannelse på minimum bachelornivå.

Kvalifikasjoner for stillingen kan være:

Relevant erfaring, særlig fra offentlig forvaltning og fra saksbehandling
Kjennskap til avdelingens arbeids/rettsområder vil bli tillagt stor vekt
Kjennskap til IKT verktøy som avdelingen bruker
Effektiv
Evne til både å arbeide selvstendig og i team
Gode samarbeidsevner
Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, bl.a. holde presentasjoner
Fleksibel og løsningsorientert

Stillingsnivå

I henhold til stillingsvurderingssystemet bør stillingen besettes som rådgiver, stillingskode 1434, lønnsspenn 475 000 - 550 000. Dersom særlig kvalifiserte søkere med masterutdannelse søker kan det være aktuelt å tilsette som seniorrådgivere, stillingskode1364, lønnsspenn 540 000 – 650 000. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder

Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet, og stillingen vil inngå i virksomhetsområdet Beredskap, justis, kommunal, vergemål og samordning. Dette virksomhetsområdet skal ha kontorsted Hamar.

Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Fylkesmannen er aktivt medvirkende til Inkluderingsdugnaden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Bernhard Caspari tlf. 62 55 10 75.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Hedmark
 • Nettside
 • Kommune
  Hamar
 • Arbeidssted
  Hamar
 • Jobbnorge-ID
  155292
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger