Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Faglig leder for de nasjonale satsingene i utdanningssektoren

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100% stilling som faglig leder for de nasjonale satsingene i utdanningssektoren. Stillingen er knyttet til Fakultet for humaniora og pedagogikk, og hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

 

Fagområde for stillingen er faglig utvikling av universitetets samarbeidsprosjekter med utdanningssektoren med vekt på skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling. Stillingen medfører utstrakt kontakt med fagmiljø ved alle fakulteter ved universitetet, i tillegg til kontakt med skole- og barnehagenettverk i Agderfylkene.

 

Faglig leder for de nasjonale satsingene i utdanningssektoren skal bidra til å videreutvikle universitetets samarbeid med skole og barnehage innenfor etter- og videreutdanning, forskning, utvikling og innovasjon.

Den som ansettes vil rapportere til dekan og fakultetsdirektør på fakultetet. I tillegg vil vedkommende ha tett kontakt med dekan for lærerutdanningene og delta på avdelingens ledergruppemøter.

 

Kompetansekrav

Vi søker etter en kandidat som med sin kompetanse har høy legitimitet blant våre samarbeidspartnere. Kandidaten må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning innenfor et lærerfaglig eller pedagogisk fagfelt. Videre vil det bli lagt vekt på:

 • erfaring fra utdanningssektoren, fortrinnsvis på ledernivå
 • god innsikt i lærerutdanninger og universitets- og høyskolesektoren
 • solid erfaring med arbeidsplassbasert kompetanseutvikling og ledelse av utviklingsprosesser
 • prosjektledererfaring
 • evne til å skaffe ekstern finansiering og til å drive og gjennomføre utviklingsprosjekter
 • evne til å bygge nettverk og allianser, regionalt og nasjonalt
 • høy arbeidskapasitet og motivasjon for å utvikle kunnskap sammen med andre

Vi ser også etter en person som kan arbeide selvstendig og målrettet for å realisere strategien. Stillingen krever gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlig egnethet blir vektlagt.

 

Arbeidsspråk er norsk, og den som tilsettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig. I henhold til universitetets satsning på internasjonalisering må kandidaten beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Kvalifikasjonene vil bli vurdert av en vurderingskomite. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2016, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd.

 

Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1009 universitetslektor, kr 505 800,- - 586 500,- bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden sendes elektronisk. Benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 

 • CV med attesterte kopier av vitnemål og attester
 • event. vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

 

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

 

Søknadsfrist: 01.08.18


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Sunniva Whittaker,
e-post sunniva.whittaker@uia.no, mobil 992 77 977 eller fakultetsdirektør Terje Tellefsen, e-post terje.tellefsen@uia.no, mobil 918 73 538.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  155271
 • Intern-ID
  Ref. 161/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger