Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig vår hjemmeside www.fylkesmannen.no/telemark

Regjeringen har besluttet at Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Telemark skal sammenslås fra 1. januar 2019. Det nye embetet skal samlokaliseres i Tønsberg, med unntak av Oppvekstavdelingen som skal lokaliseres i Skien.

Rådgiver/seniorrådgiver - jurister

Sosial – og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark lyser ut tre 100% faste stillinger for jurister.

 

Fylkesmannens sosial - og helseavdeling gir råd om forhold som gjelder helse- og omsorgstjenester og helsetilstand til nasjonale, regionale og lokale myndigheter, til helsepersonell og til innbyggere i fylket. Fylkesmannen bygger sine råd på gjeldende lovverk, erfaring fra tilsyn med helse - og omsorgstjenester og helsepersonell, fakta om helsetilstand og helse -og omsorgstjenester i eget fylke og på kunnskap om god praksis. Fylkesmannen fører også tilsyn, og behandler klager.

 

 

Arbeidet innebærer bl.a.:


 • Behandling av klager på mottatt helsehjelp og rettighetsklager helse og omsorg.

 • Råd og veiledning for pasienter, brukere og pårørende.

 • Råd og veiledning til helsepersonell og institusjoner.

 • Systemrevisjoner og andre former for tilsyn.

 • Behandling av innsynsbegjæringer iht. offentlighetsloven.

   

  Andre oppgaver vil bli tillagt stillingen ved behov.

   

 

Kvalifikasjoner for stillingen:


 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning.

 • Erfaring fra og/eller kjennskap til helsevesenet vil være en fordel.

 

 

Personlige egenskaper som vektlegges:


 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

 • Fleksibilitet i møte med arbeidsoppgaver og kollegaer.

 • Gode samarbeidsevner.

 • Gode praktiske ferdigheter i bruk av IKT-verktøy.

 • Evne til å håndtere hektiske/stressede situasjoner.

 

Fylkesmannen tilbyr blant annet:


 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø.

 • God personalpolitikk og velfungerende medbestemmelsesordninger.

 • Gode pensjons- og boliglånsordninger.

 • Fleksibel arbeidstid.

   

   

  Stillingen lønnes som rådgiver kode 1434, normalt fra kr. 499 600 – kr. 623 900. For spesielt godt kvalifiserte personer tilbyr vi kode 1364 seniorrådgiver. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til statens pensjonskasse.

   

  Fra 01.01.19 vil arbeidssted være Tønsberg.

   

  Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi søker å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med redusert funksjonsevne. Informer oss gjerne om dette.

   

  Henvendelser kan gjøres i fortrolighet frem til søknadsfristens utløp. Senere blir søkernes navn gjort kjent i offentlig søkerliste.

   

  For nærmere opplysninger om stillingen ta gjerne kontakt med fylkeslege Steinar Aase, tlf. 35586335/93812800 eller underdirektør Inger Tveit Espeland, tlf. 35586191/40404192.

 

Vi ber om at søknad, vedlagt vitnemål og relevante attester, sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Referanser bes oppgitt.

 

Søknadsfrist: 23.07.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Telemark
 • Nettside
 • Kommune
  Skien, Tønsberg
 • Jobbnorge-ID
  155243
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger