Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Administrerende direktør Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

FFI er forsvarets sentrale forskningsinstitusjon og har til formål å drive forskning og utvikling med utgangspunkt i forsvarets behov. FFI skal gjennom forskning bidra til at Forsvaret blir mer effektivt og samfunnet tryggere, samt bidra til å utvikle norsk industri. FFI har et særlig ansvar for å følge vitenskapelig og militærteknologisk utvikling som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken eller forsvarsplanleggingen. FFI skal være i front innen militærteknisk kunnskap, og bidra til å omsette denne i militær evne.

 

Administrerende direktør leder den daglige virksomheten og står ansvarlig ovenfor styret. Administrerende direktør er også rådgiver innen instituttets fagområder overfor forsvarets politiske og militære ledelse.

 

Det kreves relevant høyere utdanning på masternivå eller høyere, bakgrunn fra forskning og betydelig ledererfaring. Stillingen stiller store krav til innsikt i bredden av instituttets fagområder samt forståelse for sikkerhetspolitiske problemstillinger og forsvarets oppgaver. Vi ser etter kandidater med strategisk kompetanse og gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Søkere må være trygge i lederrollen, være innstilt på å utvikle virksomheten videre, og ha evnen til å inspirere og motivere medarbeidere som representerer fremragende kompetanse innenfor sine fagområder.

 

Stillingen innebærer utstrakt representasjon i internasjonale forskningsfora, blant annet i NATO. Gode språkkunnskaper er derfor et krav. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig.

 

Administrerende direktør ansettes for en åremålsperiode på 6 år med mulighet for forlengelse en periode. Lønn etter avtale iht. Statens lederlønnssystem.

 

Søknad med oppdatert CV sendes elektronisk via FDs jobbportal www.regjeringen.no/fd innen 14. august 2018.

 

Ta gjerne kontakt med FFIs styreleder Malin Stensønes, tlf.95904553 eller Bente A. Paulsrud i Amrop Delphi, tlf. 91 10 81 65 for mer informasjon.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  14. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Forsvarsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  155149
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger