NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Økonomiavdelingen
NTNU er inne i en spennende utvikling og er en organisasjon med et budsjett på om lag 8 milliarder kroner og ca 7500 medarbeidere. NTNUs økonomifunksjon har en visjon om å bli en av Norges mest veldrevne økonomifunksjon innen offentlig virksomhet, og tilrettelegger for god økonomistyring slik at NTNU kan skape Kunnskap for en bedre verden.

Økonomiavdelingen satser på digitalisering. Vi jobber med å effektivisere eksisterende arbeidsrutiner gjennom å benytte mulighetene som ligger i dagens teknologiske løsninger. Vi har blant annet tatt i bruk robot-teknologi for å automatisere arbeidsoppgaver som fram til nå har vært utført manuelt.

Seksjon for økonomirådgivning er opprettet for å videreutvikle helhetlig økonomistyring ved NTNU. Vi er en framoverlent rådgivningsenhet og skal blant annet bidra med støtte, veiledning og opplæring innenfor seksjonens fagområder; innkjøp, regnskap, bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), inkludert EU-prosjektoppfølgingsstøtte og økonomistyring. Seksjonen har i dag 37 medarbeidere.

Seksjonssjef for økonomirådgivning

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Seksjon for økonomirådgivning
 • Jobbnorge-ID
  155061
 • Intern-ID
  NTNU nr. 67/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger