NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Eiendomsavdelingen ivaretar strategisk eierstyring, forvaltning og utvikling av NTNUs eiendommer og bygningsmasse, herunder plan- og utviklingsoppgaver. I tillegg har avdelingen ansvar for strategisk arealstyring, inkludert all innleie og utleie av arealer.

Prosjektutviklere (2 stillinger)

Ved Eiendomsavdelingen er det ledig to faste 100% stillinger som Prosjektutviklere.

 

NTNU gjennomfører årlig små og store ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt for å utvikle bygningsmassen både teknisk og funksjonelt. Eiendomsavdelingen har ansvaret for utviklingsfasen av prosjekter fra konsept til og med forprosjekt. Stillingen har oppgaver på hele avdelingens arbeidsområde med fokus på prosjekt- og konseptutvikling. Prosjektutviklere rapporterer til Eiendomssjef. Arbeidssted er i Trondheim.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse i prosjektutviklingsfasen med mulighetsstudier, konseptutvikling, skisse- og forprosjekt.
 • Oppfølging av prosjekt og prosjektportefølje i gjennomføringsfasen.
 • Utarbeidelse av rapporter, kalkyler, planer, utredninger og kravspesifikasjoner.
 • Være en pådriver for store og små utviklingstiltak og lønnsomme grep som bidrar til fremtidsrettet utvikling av bygninger og arealer for NTNUs kjernevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Omfattende og relevant praksis
 • Dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • God virksomhetsforståelse samt kompetanse om hele prosjektprosessen i byggeprosjekt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, herunder gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Erfaring fra prosjektutvikling med brukerinvolvering vil være en fordel

 

Det legges stor vekt på personlige egenskaper, som evne til å tenke og handle ut fra et strategisk perspektiv, initiativrik og utviklingsorientert, åpen og inkluderende, systematisk og analytisk, og å inneha høy arbeidskapasitet.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til eiendomssjef NTNU/avdelingsdirektør Lindis Burheim tlf 950 54 662, epost: lindis.burheim@ntnu.no

 

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som senioringeniør/seniorrådgiver (kode 1181/1364.) Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 565 500 til kr 754 900, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 58/18. Søknadsfristen er 01.09.2018.


I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  154979
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 58/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger