Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Er du vår nye leder for arbeidet med klimakvoter og den som kan utvikle det videre?

Fast stilling som leder for seksjon for klimakvoter i klimaavdelingen

 

Vi søker deg som er engasjert i å redusere verdens utslipp av klimagasser, og som har talent og interesse for å lede andre. Du har kunnskap om klima og har utdanning eller erfaring som gir deg forståelse for industrielle prosesser. Hos oss får du mulighet til å bruke faget ditt i komplekse saker, i samarbeid med svært kompetente medarbeidere og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Våre ledere leverer resultater, setter arbeidsoppgavene inn i en helhet, sikrer læring og utvikling, og samarbeider godt innad og utad.

 

Klimaavdelingen er en av Miljødirektoratets syv miljøfagavdelinger. Avdelingen har ansvaret for direktoratets oppgaver på klimaområdet. Dette omfatter blant annet å ha ansvaret for utvikling og rapportering av norsk klimagassregnskap, være kontaktpunkt for FNs klimapanel, koordinere arbeidet med klimatilpasning, gi faglige råd om klimatiltak og virkemidler, forvalte klimakvoteregelverket og regelverket for biodrivstoff, veilede kommunes i deres klimaarbeid og følge opp arbeidet med lokal luftkvalitet. Avdelingen har ca. 65 ansatte fordelt på fem seksjoner.

 

Klimakvoteseksjonen har per i dag 17 ansatte som dekker en bred og kompleks oppgaveportefølje. Det omfatter å:

 • forvalte klimakvoteregelverket der norske virksomheter er en del av det europeiske klimakvotemarkedet (EU-ETS)

 • gi tillatelse til kvotepliktige utslipp, tildele klimakvoter, godkjenne utslippsrapporter, og drifte det norske klimakvoteregisteret

 • følge regelverksutviklingen i EU-ETS tett og delta i internasjonalt arbeid om karbonmarkeder

 • forvalte CO2-kompensasjonsordningen for industrien

 • ansvar for faglig rådgiving om tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra industri, herunder karbonfangst og lagring (CCS)

Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo

 

Stillingens hovedansvarsområder

 • lede, organisere og utvikle seksjonens arbeid, herunder både myndighets- og utviklingsoppgaver

 • personal- og budsjettansvar

 • skape konstruktive og gode relasjoner internt i direktoratet samt til ulike aktører

 • tilrettelegge for implementering av nytt regelverk for klimakvoter

 • bidra til at seksjonen leverer gode faglige råd om nye klimatiltak og virkemidler

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

 

Kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå og erfaring som gir forståelse for industrielle prosesser

 • helst leder- og/eller prosjektledererfaring

 • god forvaltnings- og rolleforståelse og gjerne arbeidserfaring fra offentlig forvaltning

 • god formidlingsevne på norsk og engelsk

 Egenskaper

 • du har gode strategiske evner, er utviklingsorientert og kan bygge gode relasjoner

 • du har evne til å sikre kvalitet i leveransene samtidig med at du lykkes i å gjennomføre

 • du har evne til å spre entusiasme samt skape godt samspille og få andre til å jobbe for et felles mål

 Vi tilbyr

 • fast stilling som leder 1211 med lønn fra kr. 682 200 (ltr. 74) til kr. 893 900 (ltr. 84) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere

 • en spennende og utfordrende lederjobb

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden

 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

 

Kontaktperson for stillingen er avdelingsdirektør Audun Rosland, telefon 957 02 184. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Wenche Kristiansen, seniorrådgiver, Badenoch & Clark, telefon 922 83 756.

 

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.


Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jmf. offentlighetsloven § 25. Dersom unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, skal søkeren ha melding, og gitt mulighet til å trekke søknaden sin.

 

Referanse: 37-2018 KAL                                                         Søknadsfrist: 12.08.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  12. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr
 • Jobbnorge-ID
  154885
 • Intern-ID
  37-2018 KAL
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger