NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis/ universitetslektor i webutvikling - 100 % fast stilling

Ved Institutt for design, NTNU Gjøvik tilbys en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ universitetslektor innen webutvikling. Institutt for design underviser i industriell design, grafisk design, interaksjonsdesign og webutvikling. Instituttet har en strategisk satsning på designforskning innen bærekraft, havrom og helse. Se instituttets hjemmeside for mer informasjon: www.ntnu.no/design. Se også fakultetets hjemmeside: http://www.ntnu.no/ad 

  

ARBEIDSOMRÅDE 

Stillingen vil i hovedsak være tilknyttet kompetansefeltet webutvikling. Stillingen innebærer ansvar for å: 

 • undervise i og utvikle grunnkursene i fakultetets 3-årige bachelorprogram innen webutvikling 

 • undervise i masterkurs, veiledning for masteroppgaver og på sikt phd-veiledning og eventuelt etter- og videreutdanning på instituttets masterprogram for interaksjonsdesign 

 • utvikle og publisere ny kunnskap innen fagfeltet gjennom forskning og utvikling 

 • videreutvikle utdanning- og forskningssamarbeid innen fagfeltet sammen med andre institutter på NTNU, samt andre nasjonale og internasjonale aktører 

 • utarbeide konkurransedyktige forskningssøknader fra interne og eksterne finansieringskilder 

 • samarbeide med industri, offentlige og akademiske institusjoner, samt andre forskningsgrupper 

  

KVALIFIKASJONER 

Kvalifikasjonskrav: 

Mastergrad i datateknikk, informatikk, interaksjonsdesign eller tilsvarende fagområder 

Dokumentert fremragende evner innen webdesign, programmering for web og webutvikling for mobile medier 

  

Kvalifikasjoner som vil bli tillagt vekt: 

 • Kompetanse innen undervisning i webdesign, webmedia og webutvikling 
 • Dokumentert faglig produksjon på doktorgrads nivå eller tilsvarende 
 • Evne til å initiere og lede forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid 
 • Kompetanse innen webdesign, webmedia og webutvikling 
 • Pedagogiske kvalifikasjoner og evner til å kommunisere godt med studente

Det vil legges vekt på personlige egenskaper: 

 • Interesse for undervisning og forsking i webdesign, webmedia og webutvikling 

 • Kompetanse innen for eksempel mobile løsninger, HCI, usability og design av brukergrensesnitt

 • Evne til å videreutvikle det faglige miljøet, både pedagogisk og vitenskapelig 

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser 
 • Evne og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Gode formidlingsevner 
 • Evne til å arbeide selvstendig 
 • Evne og interesse for omstilling 

  

KRAV TIL SØKNADEN  

Søknaden skal inneholde: 

 • En beskrivelse av dine ambisjoner og visjoner for denne stillingen  
 • Dokumentasjon av eventuelle vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider) 
 • En beskrivelse av vitenskapelige arbeider eller annet relevant arbeid som søkeren anser mest betydningsfulle for stillingen. Dokumentasjonen skal inneholde beskrivelse av søkerens rolle i prosjektet 
 • En kort beskrivelse av den vitenskapelig pedagogiske relevansen av søkerens forskning og utviklingsarbeid 
 • Redegjørelse for pedagogisk kompetanse og erfaring 
 •  CV og en fullstendig publikasjonsliste med opplysninger om hvor arbeidene er offentliggjort 
 • Attester og vitnemål   

Søknaden vil bli bedømt av ekstern sakkyndig komité.  

  

De mest aktuelle søkerne innkalles til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter. 

  

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Ole Andreas Alsos, telefon: +47 915 44 825 eller e-post: ole.alsos@ntnu.no  

  

LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR/ FORMELLE BESTEMMELSER 

Videre kreves det praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.  

  

Det forutsettes at nytilsatte som ikke behersker et skandinavisk språk innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU gir tilbud om slikt kurs. 

  

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt bosetter seg tilgjengelig for arbeidsstedet.

  

Stillingen lønnes i henhold til den norske statens lønnsregulativ. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.  

Som medlem av Statens Pensjonskasse får du: 

 • Gode pensjonsbetingelser 

 • Gunstig boliglån  

 • Gode forsikringsordninger  

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. 

  

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  

  

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 31.08.2018 og merkes 2018/17342

  

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no innen søknadsfristen. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn. 

  

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Arbeidssted
  Institutt for Design
 • Jobbnorge-ID
  154863
 • Intern-ID
  2018/17342
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger