Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.


Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ styres fra Klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet. Initiativet omfatter også medarbeidere i Norad og ved norske utenriksstasjoner. Hovedmålene med initiativet er å bidra til målbare reduksjoner i klimagassutslipp avskoging og skogforringelse i utviklingsland, samt å bidra til at slike utslippsreduksjoner inngår i det nye globale klimaregimet. Initiativet er en sentral del av norsk klimapolitikk og et flaggskip i Norges bidrag til utslippsreduksjoner internasjonalt. Mer informasjon om initiativet finnes på https://www.regjeringen.no/klimaskog

Seniorrådgiver - Norges regnskogsatsning

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 20
 • Jobbnorge-ID
  154849
 • Intern-ID
  KLD36/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger