Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis i statsvitenskap/offentlig politikk og administrasjon

Ved Universitetet i Agder er det ledig 1-2 faste 100% stillinger som førsteamanuensis i statsvitenskap/ offentlig politikk og administrasjon knyttet til Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Kristiansand.

 

Beskrivelse av stillingen

Instituttet, som har rundt 20 faglig ansatte, har ansvaret for bachelorstudium, masterstudium og PhD-program i statsvitenskap/ offentlig politikk og administrasjon og et nordisk masterprogram i Innovative Governance and Public Management. I tillegg er instituttet involvert i Lærerutdanningen og etter- og videreutdanningstilbudene ved UiA. Den/de som ansettes, kan tildeles undervisnings- og veiledningsoppgaver på både bachelor-, master- og PhD-nivå.

 

Faglig er Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag organisert i to forskningsgrupper:

Kvalifikasjoner og vilkår

Det søkes personer med førsteamanuensiskompetanse innenfor fagområdet statsvitenskap/ offentlig politikk og administrasjon, helst med en organisasjonsteoretisk bakgrunn. Den/de som ansettes, må ha doktorgrad. Dokumentert forskningspublisering ut over doktorgradsnivå vil bli vektlagt. Den som ansettes må beherske engelsk muntlig og skriftlig.

 

Kriterier for ansettelse i stilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Undervisningserfaring – gjerne med koordineringsansvar, samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse og spesialisering i forhold til instituttets undervisnings- og forskningsbehov. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Universitetet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nytilsatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år, og at dette dokumenteres gjennom bestått bergenstest med 450 poeng.

 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i er mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1011, kr. 544.400 – 682.200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Kvinner oppfordres til å søke.

 

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og CV sendes elektronisk, benytt linken ”søk stillingen”.

 

Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner og andre relevante aktiviteter
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

Søknadsfrist: 31. august 2018.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Anne Elizabeth Stie, tlf. 38 14 19 13, e-post: anne.e.stie@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Ved meningsforskjell mellom den norske og engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  154766
 • Intern-ID
  Ref. 152/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger