Mediefondet Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV-serier, dataspill og VR-produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt. I tillegg til de årlige statstilskudd utgjør fondets forvaltningskapital pr. i dag ca. 40 mill. kr.

Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet, som består av de 7 fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark.

Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell produksjon i Norge, og er i nordisk sammenheng nr. 2 etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige).

Selskapet har tre ansatte samt en rådgiver i et deltidsengasjement. Se for øvrig nettsiden www.zefyr.no.

 

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Vår adm. dir. og daglige leder gjennom ti år slutter for å gå over i ny stilling, og vi søker med dette hans etterfølger.

 

Zefyr er i dag ved inngangen til en ny fase i sin virksomhet, i samsvar med store, løpende endringer i den audiovisuelle bransjen både i Norge og internasjonalt. Dette betyr at ny adm. dir. må ha bred faglig interesse og de nødvendige forutsetninger for å kunne:

 

 • øke omsetningen og styrke vårt regionale fotavtrykk i norsk audiovisuell produksjon, både nasjonalt og internasjonalt
 • arbeide intensivt for økt andel av utenlandske produksjoner i selskapets portefølje
 • øke forvaltningskapitalen - dvs. styrking av statstilskudd samt videre oppbygging av privatkapitalen i det indre selskap, særlig med utgangspunkt i eierfylket Rogaland
 • skape en plass for selskapet i tv-serie produksjon - dvs. utforske økonomimodeller på dette feltet
 • arbeide politisk – dvs. sikre Zefyrs posisjon nasjonalt så vel som regionalt (inklusive å sikre fornyelse av driftsfinansiering og -deltakelse fra fylkene utenfor eierregionene)

 

På dette grunnlag er det ikke et absolutt krav med faglig forankring i audiovisuell virksomhet, men bransjekunnskap vil være en klar fordel. På samme måte er det viktig, men ikke avgjørende, med så forskjelligartet kompetanse som kapitalforvaltning og politiske prosesser, samt erfaring fra internasjonalt virke.

 

Med hensyn til personlige egenskaper søker vi en relasjonsbygger med evne til nytenkning, som kan formulere og forfølge en visjon, som har teft og risikovilje, og som bevarer fatningen i møte med store utfordringer – kort sagt: et menneske som vil bli møtt med respekt av en krevende og mangfoldig bransje i rivende utvikling.

 

Arbeidsstedet ligger til selskapets hovedkontor i Bergen, og avdelingskontoret i Stavanger, og det er en forventning at vår nye adm. dir. er bosatt i en av disse byene. Stillingen innebærer i tillegg utstrakt reisevirksomhet både i Norge og utenlands.

 

Søknadsfrist er 20. august, og ønsket tiltredelse er senest 1. januar 2019.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Tom Remlov, mobil: +47 908 42 058, epost: tom.remlov@zefyr.no og søknad skal sendes elektronisk gjennom Jobbnorge.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Mediefondet Zefyr
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen, Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  154706
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger