Moss ligger sentralt i Østfold. Byen har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange. Moss kommune har ca. 2.500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal Moss bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.

Vikarpool for lærere i Moss kommune 2018/2019

Har du kompetanse og engasjement til å undervise på grunnskolenivå?

Grunnskolene i Moss har ofte behov for kvalifiserte lærere til vikariater med ulik varighet og stillingsstørrelse. Ved å registrere deg som søker i denne vikarpoolbasen kan du bli kontaktet med tilbud om kortere undervisningsoppdrag.

Vikarpoolen gjelder for skoleåret 2018-2019. Vær oppmerksom på at vikariater med mer enn seks måneders varighet lyses ut i egne stillingsannonser.

Om grunnskolen i Moss
Grunnskolen i Moss kommune har  ca. 3500 elever fordelt på én ungdomsskole, tre 1.-10.trinn-skoler, seks barneskoler og én skole for elever med særskilte behov. Vi har også et voksenopplæringssenter og kulturskole. Gjennomgående er alle våre skoler i god stand og de er tidsmessig utstyrt. Vi har investert spesielt i IKT-utstyr de siste årene. Du kan lese mer om skolene våre her.

Som vikar hos oss får du verdifull undervisningserfaring og mulighet til å bidra positivt til barnas skolehverdag.

Kvalifikasjonskrav
For ansettelse i grunnskole- og voksenopplæring kreves at en oppfyller kompetansekravene beskrevet i opplæringsloven:
- Godkjent allmennlærerutdanning
- Godkjent førskolelærerutdanning for undervisning i grunnskolen
- Fag fra universitet og høyskoler med godkjent pedagogisk - praktisk utdanning (ppu)

Vi er også interessert i engasjerte nye medarbeidere med annen kompetanse, og som kan vikariere i kortere perioder dersom vi mangler personell med lærerutdanning.

Politiattest må kunne fremlegges.

Lønns-/arbeidsvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Kontaktpersoner
Ta gjerne kontakt med den enkelte virksomhetsleder for mer informasjon:

 • Reier skole, Anne Michalsen - mob 466 13 107
 • Refsnes skole Lars Michalsen – mob 928 49 411
 • Hoppern skole, Kristin Borge Jensen -   mob 951 88 717
 • Ramberg skole, Anne Merete Johannessen  - mob 950 45 716
 • Melløs skole, Anne-Grethe Moe - 482 70 467
 • Bytårnet skole, Bodil Orm - mob 950 51 896
 • Krapfoss skole, Ingeborg Jordbakke -  mob 994 78 152
 • Verket skole, Håkon Sætrang -  mob 994 00 935
 • Åvangen skole, rektor Mona Irene Grindal – mob 993 02 678
 • Nøkkeland skole, Karianne U. Eliassen: mob 479 70 878
 • Jeløy spesialskole, Willy Høvik tlf.: 69 24 81 81 / 416 00 399
 • Moss Voksenopplærings- og kvalifiseringssenter, Ragnhild Dahl tlf.: 990 91 300 / 951 74 715
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Nye Moss kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Moss
 • Arbeidssted
  Grunnskoler i Moss
 • Jobbnorge-ID
  154606
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger