Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i prosjektledelse

Ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, er det ledig 1-2 faste stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i prosjektledelse. Stillingene er 100 % stillinger. Stillingene er fortiden tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Undervisning i både Kristiansand og Grimstad må påregnes. Tiltredelse etter avtale med Handelshøyskolen.

 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder har de siste årene hatt en jevn vekst i søker- og studenttall så vel som i forskningsomfang og -kvalitet. På undervisningssiden har Handelshøyskolen to bachelorprogrammer og et masterprogram i økonomi og administrasjon, et masterprogram i regnskap og revisjon, et PhD-program og flere andre bachelor- og masterprogrammer. Handelshøyskolen har forskere på høyt internasjonalt nivå innen ulike fagområder og har aktive og solide forskningsgrupper. Handelshøyskolen er kjent for et godt læringsmiljø, nærhet til studentene og et godt samarbeid med det lokale næringsliv.

 

Institutt for arbeidsliv og innovasjon er lokalisert på Campus Grimstad. Instituttet har sammen med de øvrige instituttene ansvar for undervisning på masterprogrammene industriell økonomi og teknologiledelse, innovasjon og kunnskapsutvikling, samt bachelor i økonomi og administrasjon og årsstudium HR. Instituttet har aktive forskere innen alle sine fagområder. 

 

Beskrivelse av stillingen

Stillingen(e) skal bidra til å dekke undervisning og veiledning innen prosjektledelse ved Handelshøyskolens og andre fakultets studieprogram i Kristiansand og Grimstad. Ved tilsetting som førsteamanuensis forventes den som tilsettes å bidra til innhenting av eksterne midler til forskningsprosjekt.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder søker etter kandidater som vil bidra til kvalitet i og utviklingen av våre studieprogrammer så vel som til utviklingen av gode forskerteam, økt samhandling med næringslivet, økt ekstern forskningsfinansiering og utvikling av våre etter- og videreutdanningstilbud. Når det gjelder undervisning, vil de som tilsettes inngå i en felles stab som har ansvaret for Handelshøyskolens samlede undervisningsbehov.

 

For disse stillingene søker vi kandidater med undervisningserfaring og -kompetanse innen prosjektledelse og -planleggingsmetoder. Kompetanse innen Lean og kontinuerlig forbedringsarbeid, verdistrømsanalyse og prosesskartlegging vil bli vektlagt.

 

For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves PhD eller tilsvarende innen fagområdet. Alternativt må søker være nær avslutning av PhD-studiene og ha en satt dato for disputas. Hun/han må også kunne vise til relevant forskning på høyt nivå, så vel som pågående forskning innen sitt felt. Ved tilsetting i stilling som førstelektor eller universitetslektor kreves mastergrad (MSc) i relevant fagområde. For alle stillingskategorier vektlegges samarbeidsevner og personlig egnethet.

 

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Universitetet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nytilsatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år, og at dette dokumenteres gjennom bestått bergenstest med 450 poeng. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere basiskompetanse i pedagogikk må delta i Universitetet i Agder’s kurs i universitetspedagogikk.

 

Øvrige kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Ved rangering av søkerne vil det legges vekt på søkernes kompetanse, erfaring og spesialisering i forhold til Handelshøyskolen og instituttets behov.

 

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Universitetet i Agder er en åpen, vennlig og profesjonell arbeidsgiver, med et skandinavisk perspektiv på god balanse mellom fritid og arbeidstid, og med en tydelig visjon om å skape godt og inkluderende arbeidsmiljø.

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1011 førsteamanuensis, kr 597 400 – 713 600 bro pr år, kode 1198 førstelektor, kr 597 400 – 713 600 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 456 900 – 607 700 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

 

De som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • kopier av vitnemål
 • liste med referanser og kontaktinformasjon for disse
 • CV med komplett oversikt over vitenskapelige publikasjoner og andre relevante aktiviteter
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • liste over pågående forskning inkludert arbeider i reviewprosess
 • en oppsummering på inntil tre sider av forskningsinteresser og pågående forskning
 • en oppsummering på en side om undervisningsfilosofi og -tilnærming
 • liste over medlemskap og roller i akademiske- og faglige organisasjoner og/ eller publikasjoner
 • en oversikt over tidligere underviste emner, samt evalueringer av emner undervist i nyere tid
 • Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden

All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 20. august 2018.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Gøril Hannås, tlf. 38 14 00 00, mobil 90621293, e-post goril.hannas@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad
 • Jobbnorge-ID
  154603
 • Intern-ID
  Ref. 138/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger