Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Helse- og omsorgsavdelingens overordnede mål er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester og bedre folkehelse i fylket. Avdelingens hovedoppgave er iverksetting av nasjonal helsepolitikk gjennom tilsyn (både hendelsesbasert og planlagt virksomhetstilsyn), rådgivning, tilskuddsforvaltning med mer. Avdelingen har 17 ansatte og ledes av fylkeslegen.

Helsefaglig rådgiver/seniorrådgiver (sykepleier)

Helse- og omsorgsavdelingen har ledig to stillinger. En fast stilling, og en engasjementstilling for 1 år.

Vi søker kunnskapsrike sykepleiere med klinisk erfaring som ønsker å jobbe med både saksbehandling og utviklingsarbeid. Hos oss får dere jobbe i tverrfaglige team bestående av jurister, leger og annet helsepersonell.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• Saksbehandling
• Råd- og veiledningsvirksomhet
• Tilsynsarbeid
• Utviklingsarbeid


Arbeidet innebærer utstrakt kontakt med innbyggere, kommuner, helseforetak, ulike kompetansesentra og andre samarbeidsparter. Dere må trives med høyt tempo og klare resultatkrav. Arbeidet kan innebære noe reisevirksomhet.

Det er et krav at søkere på begge stillingene behersker norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig. Vi forutsetter at søkere er fleksible med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering.


Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper for begge stillingene:

• Minimum 3-årig grunnutdanning i sykepleie
• Autorisasjon som sykepleier
• Relevant yrkeserfaring 
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
• Gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
• Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt


Relevant videreutdanning vil bli vektlagt. Erfaring med offentlig forvaltning og saksbehandling vil være positivt.

Arbeidsgiver vil også vektlegge kandidatens personlige egnethet for stillingen og i hvilken grad man kompletterer den øvrige stab.


Vi kan tilby:

• Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
• Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
• Lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver fra kr 467 700 til kr 572 000 kr pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.
• Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
• Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
• En aktiv velferdsforening for ansatte
• Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø


Generelt for stillingen:
Vi gjør oppmerksom på at fylkesmannsembetet er inne i en omstillingsprosess grunnet sammenslåing av fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. Stillingens innhold kan bli endret som følge av sammenslåingen.

Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet.
Fylkesmannen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til assisterende fylkeslege Snorre Manskow Sollid fmtrsms@fylkesmannen.no på tlf. 77642168 eller til fylkeslege Svein Steinert fmtrsst@fylkesmannen.no på tlf. 77642150.

Vi foretrekker at du søker elektronisk via vår internettside www.fmtr.no eller www.jobbnorge.no.
Du må legge ved relevante vitnemål og attester, og dokumentasjon på din autorisasjon.

Søknadsfristen er 2. august 2018.

Velkommen som søker!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  154600
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger