Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Helse- og omsorgsavdelingens overordnede mål er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester og bedre folkehelse i fylket. Avdelingens hovedoppgave er iverksetting av nasjonal helsepolitikk gjennom tilsyn (både hendelsesbasert og planlagt virksomhetstilsyn), rådgivning, tilskuddsforvaltning med mer. Avdelingen har 17 ansatte og ledes av fylkeslegen.

Helsefaglig rådgiver/seniorrådgiver (sykepleier)

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  154600
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger