Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Rådgiver/seniorrådgiver (jurist)

Justis- og vergemålsavdelingen har ledig 100% fast stilling som

 

Rådgiver/seniorrådgiver (jurist)

 

Justis- og vergemålsavdelingen med sine p.t. 32 ansatte består av tre fagenheter, hvorav justisenheten er den ene med 11 ansatte. I justisenheten behandles saker innenfor ulike rettsområder, så som plan- og bygningsloven, kommuneloven og offentleglova, m.m. I tillegg utøves veiledning overfor kommunene innen de aktuelle lovområdene.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil bli tillagt juridiske oppgaver særlig knyttet til saksbehandling etter plan- og bygningsloven (klagesaker). I tillegg kan stillingen bli tillagt andre juridiske oppgaver som hører til avdelingens saksområder, samt veiledning/informasjonsoppgaver overfor kommunene.

 

Kvalifikasjoner for stillingen

Vi søker etter en person som har

 • juridisk utdanning på masternivå

 • erfaring fra juridisk saksbehandling

 • motivasjon for stilling med høyt arbeidstempo

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • kjennskap til elektronisk saksbehandlingsverktøy

Personlige egenskaper

Vi søker en resultatorientert og fleksibel medarbeider med god arbeidskapasitet, initiativ og evne til å ta selvstendige beslutninger.

 

Hos Fylkesmannen er det krav til fornyelse og omstilling, og vi forutsetter at den som tilsettes stiller seg positiv til endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder.

 

Kontorstedet for stillingen er Arendal, men den som tilsettes vil i en overgangstid kunne påregne noe reisevirksomhet til Kristiansand fram til samlokaliseringen av Fylkesmannsembetet i Arendal er gjennomført.

 

Vi vurderer søkerne ut fra kvalifikasjoner og praksis. De første 6 månedene er prøvetid.

 

Fylkesmannen kan tilby

 • trivelige kolleger

 • avlønning som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364, kr 446 900 - kr 569 600, iht. statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene er prøvetid. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse med gunstige boliglån. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse

 • fleksibel arbeidstid

 • utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer som har etnisk minoritetsbakgrunn eller tilhører andre underrepresenterte grupper, oppfordres til å søke.

Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos faggruppeleder André Olsen, telefon 38 17 62 33 eller hos konst. direktør Eva Jørlo, telefon 37 01 75 56.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

 

Søknadsfrist: 31. juli .2018

 

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal
 • Jobbnorge-ID
  154590
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger