NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i organisasjonsutvikling

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en stilling som førsteamanuensis i organisasjonsutvikling (organization development).

Instituttets fagstab er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:
• Bedriftsøkonomi og optimering
• Helse, miljø og sikkerhet
• Strategi og forretningsutvikling
• Virksomhetsledelse
• Eksperter i team (fagseksjon)
• Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)

Stillingen tilhører faggruppen for virksomhetsledelse.

Arbeidsområder
• Undervisning innen fagområdet organisasjonsutvikling.
• Forskning innen fagområdet som resulterer i publikasjoner.
• Initiere og koordinere arbeidet med å utvikle forskningssøknader.
• Delta i, lede og administrere eksternt finansierte forskningsprosjekter.
• Gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan, samt videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget.
• Faglig ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte.
• Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde.
• Eksamensarbeid.
• Administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner
Til stillingen som førsteamanuensis kreves det vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innen organisasjonsutvikling. Det forventes at den som ansettes har dokumentert vitenskapelig produksjon innenfor organisasjonsutvikling, herunder publikasjoner innenfor minst to av følgende tema: 1) organisasjonsteori, 2) endringsledelse og 3) samspill mellom teknologi og organisasjon i endrings- og omstillingsprosesser.

Søkere skal ha publisert sin forskning i anerkjente internasjonale tidsskrifter innenfor fagområdet. Normalt tilsvarer dette minst en internasjonal tidsskriftsartikkel i året. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år og arbeid med relevans for utlysningen. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Vi ønsker forskningsaktive kandidater til stillingen, og forskningsomfanget vil vurderes i forhold til tidsbruk i forskerkarrieren. Kandidater som nylig har disputert eller som har innlevert doktorgradsavhandling på
søkertidspunktet men ennå ikke disputert, oppfordres også til å søke.

Det vurderes positivt om søkeren:
• Kan vise til praktisk arbeid med organisasjonsutvikling
• Kan dokumentere samarbeid eller erfaring fra industri og teknologisk virksomhet
• Kan vise til forskningserfaring i kvalitative samfunnsvitenskapelige forskningsdesign

Det kreves praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som ansettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, må i løpet av to år etter ansettelse gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs. Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt.

For mer informasjon:
http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Personlige egenskaper som gode samarbeidsferdigheter, fleksibilitet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som blir ansatt ikke har norsk som morsmål, kreves det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur.

Vi tilbyr:
• Lønn fra kr. 555 100,- til kr. 731 400,- avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (kode 1011). Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse
• Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
• Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø i en IA-virksomhet
• Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
• Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad
Innen søknadsfristen må følgende registreres i Jobbnorge:

• søknad
• CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
• vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
• en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
• en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Etter søknadsfristen, vil en intern sorteringskomite ved instituttet foreta en evaluering av søknadene. Denne evalueringen vil bli videresendt til en ekstern sakkyndig komite, og kun de best kvalifiserte søkerne vil bli bedømt.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte faggruppeleder Ola Edvin Vie, telefon 73596340 eller e-post ola.edvin.vie@ntnu.no, førsteamanuensis Jonas A. Ingvaldsen, telefon 73590821 eller e-post jonas.a.ingvaldsen@ntnu.no eller førsteamanuensis Hanne Finnestrand, telefon 73593177 eller e-post hanne.finnestrand@ntnu.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via Jobbnorge. Søknadsfrist: 15.09.2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  154589
 • Intern-ID
  2018/18360
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger