Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Miljøvernavdelingen arbeider for å gjennomføre den nasjonale miljøvernpolitikken, og bidrar til å utvikle fylket i en mer klima- og miljøvennlig retning. Vi får oppgaver fra Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet, med konkrete resultatkrav innenfor hovedområdene naturforvaltning og naturvern, vannforvaltning og forurensning. Avdelingen har 20 medarbeidere som er organisert i to fagområder, naturforvaltning og forurensning. Vi har 6 lokale forvaltere tilknyttet avdelingen.

 

Nasjonalparkforvalter Rohkunborri

Fylkesmannen i Troms har ledig en spennende stilling som nasjonalparkforvalter for Rohkunborri nasjonalpark. Stillingen som rådgiver/seniorrådgiver er fast.

 

Landskapet i Rohkunborri nasjonalpark stiger fra det dype juvet i Sørdalen til høye fjell med isbreer. Fjellmassivet Rohkunborri vokter over Stordalen med gammel bjørkeskog, spennende fugleliv og innsjøen Geavdnjajávri med stor-røya. Juvet i Sørdalen omtales som en lærebok i geologi.

 

Ansvarsområde og oppgaver

Stillingens formål er å bidra til en helhetlig forvaltning av nasjonalparken Rohkunborri.

 

Et styre som består av representanter fra Bardu kommune, Sametinget og Troms fylkeskommune har ansvaret for forvaltningen av nasjonalparken. Talma sameby har også en styreplass. Den som ansettes skal være sekretær for styret. Stillingen som nasjonalparkforvalter er lokalisert til Bardu kommune.

 

Vi søker en faglig dyktig og serviceinnstilt person med god samarbeidsevne.  Vi forventer at søker trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav. Vi ser etter en kandidat som er ansvarsbevisst, selvgående og inkluderende. Søker må ha engasjement for naturforvaltning, og gode evner til veiledning og dialog med ulike aktører.

 

Oppgavene til nasjonalparkforvalter omfatter saksforberedelse for styret og oppfølging og utarbeidelse av forvaltningsplan. Forvalter har som oppgave å følge opp verneformål og verneforskrifter samt iverksette nødvendig merking og skjøtsel i verneområdene. Forvalter skal også utarbeide informasjonsmateriell og være en god formidler.

 

Arbeidet innebærer utstrakt samarbeide med lokale og regionale myndigheter, grunneiere og organisasjoner. Det er opprettet et faglig rådgivende utvalg. Forvalteren vil ellers ha kontakt med Fylkesmannen i Troms, lokale representanter for Statens naturoppsyn, Fjelltjenesten, Miljødirektoratet og samiske myndigheter.

 

Kvalifikasjoner

- Naturfaglig utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå.
Særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder kan i unntakstilfeller veie opp for utdanningskravet.
- Gode samarbeidsegenskaper
- God formidlingsevne
- Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt


Spesielt relevante fagområder for denne stillingen er naturforvaltning, arealplanlegging og reindriftsforvaltning. Erfaring fra offentlig forvaltning og kunnskaper om det samiske kulturgrunnlaget vil bli vektlagt.

 

Nasjonalparkforvalter har kontorsted på Setermoen. Den som blir tilsatt må disponere egen bil. Personlig egnethet vil bli vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling.

 

Vi kan tilby

- Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
- Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
- Lønn fra 494 800 – 579 300 kr per år i stillingskode rådgiver eller seniorrådgiver avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.
- Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
- Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
- En aktiv velferdsforening for ansatte
- Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 

Generelt for stillingen
Vi gjør oppmerksom på at fylkesmannsembetet er inne i en omstillingsprosess grunnet sammenslåing av fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. Stillingens innhold kan bli endret som følge av sammenslåingen.

 

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder.
Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Fylkesmannen oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen er IA-virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med nedsatt funksjonsevne.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms ved miljøverndirektør Evy Jørgensen, på 77642202 eller mobil 90730473, eller fagansvarlig Heidi Marie Gabler, på 77642231 eller mobil 47622449.

 

Se også hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms, og hjemmesidene til styret på www.nasjonalparkstyre.no.

Send din søknad elektronisk via www.jobbnorge.no. Du må legge ved relevante vitnemål og attester.

 

Søknadsfristen er 8. august 2018.


Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  154444
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger